Zesłanie Ducha Świętego 27.05.2012 roku


*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny obchód Paschy Chrystusa. Dzisiaj kończy się także okres spowiedzi św. i komunii wielkanocnej. Msze św. w dniu dzisiejszym o godz. 8:30 i 11:00.

*** W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11:00, 21-osobowa grupa dzieci, przeżyje swoje pierwsze pełne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Uroczystość I Komunii św. to ważne wydarzenie dla całej wspólnoty parafialnej – pamiętając o słowach Chrystusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” módlmy się w intencjach tych dzieci, aby ten kolejny krok ich życia zaowocował wielką radością serca i gorliwością „dziecięcego apostołowania”. Z racji uroczystości I Komunii św. dzisiejsze nabożeństwo majowe o godz. 16:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (28.05) – NMP Matki Kościoła

— wtorek (29.05) – bł. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

— czwartek (31.05) – Nawiedzenie NMP (święto)

— piątek (01.06) – św. Justyna, męczennika DZIEŃ DZIECKA

— sobota (02.06) – Matki Bożej Łaskawej

— niedziela (03.06) – uroczystość Najświętszej Trójcy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W przyszłą niedzielę, podczas mszy św. o godz. 10:00, zakończymy „Biały Tydzień” uroczystością Rocznicy I Komunii św. Próby dzieci rocznicowych: w poniedziałek i środę po mszy św.

*** W tym tygodniu kończymy nabożeństwa majowe. Dziękując za wspólną piękną modlitwę, serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – będą się odbywały po każdej mszy św. w tygodniu oraz po niedzielnej sumie parafialnej.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 15:40 (zapraszam szczególnie dzieci rocznicowe). W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej o godz. 16:00 /!!!/. Podobnie jak rok temu zmiana tajemnic różańcowych – z racji Parafialnego Dnia Dziecka – o godz.15:30.

*** Jak co roku, pragniemy – kończąc „Biały Tydzień” i przeżywając Dzień Dziecka – podkreślić wielką rolę naszych „najmłodszych apostołów” w parafialnej codzienność. Z tej racji serdecznie zapraszam w sobotę (02.06) nasze dzieciaki na Jubileuszowy, V Festyn Dziecięcy, na którego przesłanie wybraliśmy słowa bł. Jana Pawła II: „Dziś wy przychodzicie do Mnie”. W tym dniu msza św. o godz. 16:00; rozpoczęcie Festynu planujemy na godz. 17:30.

*** W ubiegłym tygodniu, podczas podziękowań za pomoc przy modernizacji zakrystii, pominąłem ważną osobę. Gorąco dziękuję za wielką pomoc przy odświeżeniu malatury zakrystii panu Mariuszowi Nowak.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

MSZA W DZIEŃ

PIERWSZE CZYTANIE

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 2,1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,3b–7.12–13

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,

Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,

napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 20,19–23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: