Wniebowstąpienie Pańskie 20.05.2012 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to jednocześnie NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (24.05) – NMP Wspomożycielki Wiernych

— sobota (26.05) – św. Filipa Nereusza. DZIEŃ MATKI

— niedziela (27.05) – Zesłanie Ducha Świętego

*** Zakończyliśmy prace remontowe w zakrystii. Za wykonaną pracę gorąco dziękuję Marcie i Mariuszowi Gauden, Krystianowi Rybickiemu oraz Grzegorzowi Zaborniak. Składam także gorące podziękowanie panu Mariuszowi Nowak za pomoc w odświeżeniu malatury zakrystii. W poniedziałek o godz. 16:00 wnosimy meble. Gorąco proszę panów o pomoc.

*** We wtorek (22.05) o godz. 18:30 spotkanie w sprawie Festynu Dziecięcego.

*** W środę o godz. 15:30 próba dzieci rocznicowych.

*** W czwartek (24.05) przypada Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.

*** Także w czwartek po mszy św. próba generalna dzieci komunijnych.

*** W sobotę (26.05) Dzień Matki. Wszystkim Mamom składam najserdeczniejsze życzenia i zapraszam na piątkową mszę św. w Waszej intencji.

*** Także w sobotę I spowiedź św. dzieci komunijnych – o godz.10:00. Z racji wyjazdu w tym dniu nie będzie mszy św., za co gorąco przepraszam.

*** W przyszłą niedzielę uroczystość I Komunii św. W tym dniu msze św. o godz.8:30 i 11:00. Nabożeństwo majowe o godz.16:00.

*** W gablocie został umieszczony plakat reklamujący premierę filmu „Ja jestem” oraz zaproszenie na wielkanocne spotkanie grupy nr 5, które odbędzie się 20.05 w Sulikowie. Początek o godz. 17:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy spodziewamy się nieba i czego po nim oczekujemy o opowieść o Kocudzy. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. beatyfikacji włoskiego profesora Giuseppe Toniolo; o historii witamin i wywiad z prof. Łukaszem A.Turskim. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o święceniach diakonatu, o Bractwie św. Józefa w Krzeszowie oraz o 3-majowych obchodach w Legnicy.

*****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 1,1-11

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,17-23

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Zakończenie Ewangelii według świętego Marka

Mk 16,15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: