6 Niedziela Wielkanocna 13.05.2012 roku

*** Przeżywamy dzisiaj 6 niedzielę Wielkanocy – wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Od jutra rozpoczynamy tzw. Dni Krzyżowe (poniedziałek-środa), podczas których Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (14.05) – św. Macieja Apostoła (święto)

— środa (16.05) – św. Andrzeja Boboli, Prezbitera i Męczennika, patrona Polski

— niedziela (20.05) – Wniebowstąpienie Pańskie

*** Trwają nabożeństwa majowe – w tygodniu po mszy św. (w zależności od pogody: albo przy grocie, albo w kościele); w niedziele – po sumie parafialnej. Czwartkową „majówkę” prowadzi Schola EDEN.

*** W środę o godz. 15:30, piątek o godz. 15:30 i w sobotę o godz. 10:40 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Wieczorna msza św. – z racji 3 środy miesiąca – w intencji osób starszych i chorych w parafii.

*** W czwartek (17.05) po mszy św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania.

*** W czwartek swoje Urodziny obchodzi nasz Kościelny, pan Jan Piskozub. Już teraz składam Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia.

*** W piątek rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.

*** Trwają prace związane z modernizacją pomieszczenia zakrystii. Za poświęcony im czas serdecznie dziękuję p. Mariuszowi Gauden i p.Krystianowi Rybickiemu.

Rocznica Beatyfikacji

*** W miniony czwartek (10.05) odbył się w naszym kościele „Wieczór wspomnień” przygotowany przez Gimnazjum nr 1 w I rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Składam gorące „Bóg zapłać” za przeżyty wspólnie czas oraz piękny program. Zapraszam do galerii foto – można tam wejść, uruchamiając powyższą ikonę – oraz do obejrzenia prezentacji, umieszczonej pod koniec ogłoszeń oraz we wpisie poświęconym uroczystości.

*** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu w Lubaniu serdecznie zaprasza mieszkańców naszej parafii na V Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów pod patronatem Burmistrza Miasta Lubań, który odbędzie się 17.05 w MDK. Rozpoczęcie o godz.10:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym „Gościu Niedzielnym” m.in. specjalny dodatek o zasadach finansowania Kościoła w Polsce; o szczególnym upodobaniu Polaków do trzynastki… fatimskiej oraz o tym, dlaczego po jednym kazaniu św. Piotra nawróciło się 3 tysiące ludzi. W tygodniku „Niedziela” przeczytamy m.in. o jasnogórskich obchodach 3 maja; o Wielkiej Nowennie Fatimskiej; o św. Andrzeju Boboli oraz o 68 rocznicy walk o Monte Cassino. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o historii nabożeństw majowych (tu odsyłam także na naszą stronę parafialną); o Diecezjalnym Dniu Skupienia Duchowieństwa w Kaliszu oraz o Jubileuszu 40-lecia parafii w Kosiskach.

**************************


PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich    Dz 10,25-26.34-35.44-48

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem człowiekiem”.

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?” I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY    Ps 98,1.2-3ab.3cd-4

Refren: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

albowiem uczynił cuda.

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi

zbawienie Boga naszego.

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

cieszcie się, weselcie i grajcie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła    1 J 4,7-10

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ    J 14,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana    J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: