3 niedziela Wielkanocy 22.04.2012 roku

*** Przeżywamy dzisiaj 3 Niedzielę Wielkanocy, rozpoczynającą Tydzień Biblijny.

*** Podsumowanie NIEDZIELI PARAFIALNEJ…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (23.04) – św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika (uroczystość)

— środa (25.04) – św. Marka Ewangelisty (święto)

*** W najbliższą środę swoje święto patronalne obchodzi Ks. Biskup Marek Mendyk. Pamiętajmy w naszej modlitwie o Dostojnym Solenizancie.

*** W czwartek po mszy św. krótkie spotkanie kandydatów do bierzmowania – proszę o odbieranie indeksów dzisiaj po każdej mszy św.

*** W piątek o godz. 15:30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W tym dniu (27.04) przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka w rocznicę uchwalenia w 1956 roku ustawy dopuszczającej aborcję.

*** Rozpoczęły się prace związane z modernizacją pomieszczenia zakrystii. Osobą koordynującą prace jest pan Jan Piskozub i Mariusz Gauden. Wszystkim Panom, którzy zadbali o przygotowanie zakrystii do dalszych prac składam płynące z serca „Bóg zapłać”.

*** W związku z diecezjalnym dniem skupienia duchowieństwa, który odbędzie się w Kaliszu, w najbliższą sobotę (28.04) nie będzie mszy św., za co gorąco przepraszam.

*** Za tydzień, w 4 niedzielę Wielkanocy Dobrego Pasterza, rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” m.in. relacje z obchodów 2 rocznicy tragedii smoleńskiej oraz o IV Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o wizycie Ks. Biskupa Stefana Cichego w Zakładzie Karnym w Zarębie, o wielkopostnym przedstawieniu Teatru na Końcu Świata w Nieszczycach oraz o planach związanych z Ogólnopolskimi Dniami Wspólnoty ERM w Krzeszowie (20-22.04.2012 r.). W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. plakat, na którym można naklejać obrazki z nabożeństw majowych oraz o muzykach, którzy nie wstydzą się grać i śpiewać Panu Bogu.

************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich    Dz 3,13-15.17-19

Piotr powiedział do ludu:

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,

który wymierzasz mi sprawiedliwość.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,

Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,

bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła    1 J 2,1-5a

Najmilsi:

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza    Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: