Misterium Drogi Krzyżowej 23.03.2012 roku

Próbuje się nam wmówić, że Chrześcijaństwo to tylko konkretny Kościół lub religia. Tymczasem to tak naprawdę postawa życiowa, której celem (w myśl źródłosłowia: gr. Christophoros – „noszący w sobie Chrystusa”) jest odkrywanie w sobie działającego Chrystusa i wskazywanie Go innym poprzez świadectwo życia. Fundamentem tej postawy jest Słowo Boga – Słowo, którego nie można traktować i odczytywać tylko jurydycznie lub dydaktycznie, podręcznikowo. To „Słowo Żywe”, którego odczytywanie wymaga uruchomienia wszystkich zdolności człowieka.

Nie można tylko „czytać” historii Jezusa Chrystusa; bardzo ważnym jest jej odczuwanie, rozumienie, odkrywanie w niej i siebie. Bo jest ona swoistą „niekończącą się opowieścią”, dotykającą także nas – ludzi konkretnego czasu i rzeczywistości. Stąd też tak ważnym w jej przybliżaniu jest zaangażowanie i sięganie po tak zwane niekonwencjonalne metody prezentacji.

Już od prawie 5 lat mamy przyjemność doświadczać tego, dzięki dzieciakom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającego przy parafii Świętej Trójcy w Lubaniu. W tym roku połączone siły KSM-u i Służby Liturgicznej, którym towarzyszył wikariusz wspomnianej wyżej parafii, ks. Artur Węgiel, zaproponowały nam udział w niecodziennej Drodze Krzyżowej, przedstawionej w formie misterium. Kolejne sceny, przedstawiane jako obraz starannie przygotowanych medytacji, ułatwiały nam bardziej osobiste i emocjonalne przeżycie tego pięknego nabożeństwa.

Dziękując wykonawcom (a dodam, że tym razem inicjatywa goszczenia u nas wyszła od Młodzieży) życzymy, aby Prawda, którą jest Chrystus była dla nich umocnieniem i źródłem radości i satysfakcji tak potrzebnych w codzienności młodego, pełnego zagrożeń, życia.

Dodaj komentarz: