5 niedziela Wielkiego Postu 25.03.2012 roku

*** Przeżywamy 5 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Po sumie parafialnej nabożeństwo Gorzkich Żali, na które serdecznie zapraszam.

*** Przeżywamy także Jubileusz – 20 rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej. W jej obchody wkroczyliśmy wczorajszą uroczystą liturgią, wieńczącą prace I Synodu Diecezji Legnickiej.

*** W minionym tygodniu przeżywaliśmy czas parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Składam gorące podziękowanie Ojcu Andrzejowi Smołce SS.CC za podjęcie się ich przeprowadzenia. Składam również gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w organizacji i przeprowadzeniu rekolekcji: Panom Kościelnym, Pani Małgorzacie i Kazimierze oraz osobom wspierającym. Dziękuję Diakonii Muzycznej z Sulikowa oraz naszym dziewczętom ze Scholi EDEN za ubogacenie liturgii „modlitwą śpiewem”. Dziękuję wreszcie wszystkim Parafianom, którzy aktywnie uczestniczyli w tym świętym czasie – jak zwykle stworzyliście w kościele wspaniałą atmosferę wspólnotowej modlitwy. BÓG ZAPŁAĆ!!! Msza św. w intencji osób wspierających organizację i przebieg rekolekcji zostanie odprawiona w środę 28.03.

*** W piątek mieliśmy okazję uczestniczyć w pięknej Drodze Krzyżowej przygotowanej przez KSM z parafii Świętej Trójcy, pod kierownictwem ks. Artura Węgiel. Składam gorące „Bóg zapłać” całej grupie za przedstawienie misterium w naszej wspólnocie.

*** Po zakończeniu rekolekcji rozpoczęła się modernizacja kościelnego systemu grzewczego – składam gorące „Bóg zapłać” trójce panów, którzy poświęcili tej pracy dużo czasu i wysiłku.

*** W piątek ostatnie przed świętami spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – o godz.15:30.

*** Kolejne piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadzi wspólnota Żywego Różańca.

*** Z racji spowiedzi na wtorkową mszę św. zapraszam na godz. 16:00.

*** W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. Podczas każdej mszy św. zostanie odczytana Męka Pańska (8:30 – Służba Liturgiczna; 10:00 – Schola; 11:30 – kandydaci do Bierzmowania). Sumę Parafialną rozpocznie procesja z palmami wokół kościoła.

*** W związku z sygnałami od naszych Parafian zmieniamy system organizacji sprzątania kościoła…

*** Trwa nadal Kiermasz Świąteczny – zachęcam do zainteresowania wyrobami naszych „świetlicowych maluchów”.

*** Już teraz serdecznie zapraszam osoby chcące włączyć się w bogatą liturgię Triduum Paschalnego. Spotkanie odbędzie się we wtorek (03.04) o godz.18:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

**********************

PIERWSZE CZYTANIE

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 31,31-34

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 51,3-4.12-13.14-15

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 5,7-9

Bracia:

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12,26

Chwała Tobie, Słowo Boże

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.

Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: