2 niedziela Wielkiego Postu 04.03.2012 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę Wielkiego Postu. Po sumie parafialnej gorąco zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali.

*** Jest to I niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

W SZCZEGÓLNOŚCI NASZYM PARAFIANKOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Najbliższe nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w piątek po mszy św. – w tym tygodniu do jego przeprowadzenia zapraszam członków Scholi Parafialnej EDEN.

*** W tym tygodniu, w czwartek, swoje święto przeżywają wszystkie Panie, które serdecznie zapraszam na – sprawowaną w Waszej intencji – Eucharystię o godz. 17:00. Drogie Parafianki! Z okazji Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, serdeczności i zrozumienia od innych oraz spełnienia tego wszystkiego, co stanowi o przeżywanym na co dzień szczęściu. Niech ten dzień będzie kumulacją „codziennych okruchów dobra i miłości”.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione skarbonki „Jałmużny wielkopostnej”, które dedykuję szczególnie najmłodszym.

*** Osoby zainteresowane zapraszamy do włączenia się w prace Rady Parafialnej. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek, 16.03.2012 roku.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z Alei Niepodległości 2-12 i ul. Moniuszki 1-8 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** W zakrystii można już nabyć Paschaliki w cenie 5 zł.

*** Informacja dla narzeczonych: NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ODBYWAJĄ SIĘ W NASZYM DEKANACIE W DZIEKAŃSKIEJ PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. 16:00.

*** Przypominam, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi Egzorcysta Diecezji Wrocławskiej, O. Andrzej Smołka, odbędą się w dniach18-21.03.2012 roku. Zapraszając na nie proszę o uwzględnienie spotkań rekolekcyjnych w terminarzu zajęć tego okresu – w czasie rekolekcji (od poniedziałku do środy) msze św. o godz. 9:00 i 18:00. OSTATNI DZIEŃ BĘDZIE DNIEM MODLITWY O UZDROWIENIE.

*** W czasie funkcjonowania świetlicy parafialnej (codziennie, godz. 15:00-16:30) czynna jest biblioteka parafialna. Zachęcamy do skorzystania z jej zasobów.

*** Stowarzyszenie na rzecz Budowy Kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dzieła budowy świątyni poprzez przekazanie 1% podatku. Odnośny plakat z nr KRS został umieszczony w gablocie.

*** W Niedzielę Palmową organizujemy wyjazd grupy mieszkańców Lubania do Legnicy. Naszej parafii przyznano 3 miejsca – osoby zainteresowane proszę o kontakt ze mną.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. Anna Dymna o odliczaniu 1% podatku; czy Kościołowi zagrażają masoni oraz obraz Filipin po przejściu tajfunu. W „Niedzieli” przeczytamy m.in. o zagrożeniach dla eksploatacji polskich złóż gazu łupkowego; o zwiedzeniu Ojca Gużyńskiego oraz o strajku w zespole „Mazowsze”. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. refleksja „W Wielkim Poście pomyśl o życiu”; relacja o spotkaniu delatorów synodalnych oraz obszerna informacja o planowanej diecezjalnej peregrynacji obrazu św. Józefa.Rodziców naszych maluchów zachęcam do zainteresowania się najnowszym numerem „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym m.in. można znaleźć tekst szkolnej Drogi krzyżowej.

*************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Rodzaju     Rdz 22,1-2.9-13.15-18

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”.

A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna.

Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!” A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY      Ps 116,10 i 15.16-17.18-19

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:

„Jestem w wielkim ucisku”.

Cenna jest w oczach Pana

śmierć świętych Jego.

O Panie, jestem Twoim sługą,

jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany,

Tobie złożę ofiarę pochwalną

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana

przed całym Jego ludem.

W dziedzińcach Pańskiego domu,

pośrodku ciebie, Jeruzalem.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian    Rz 8, 31b-34

Bracia:

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka      Mk 9,2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: