1 niedziela Wielkiego Postu 26.02.2012 roku

++ Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu. Po sumie parafialnej gorąco zapraszam na pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali.

++ Sprawozdanie z NIEDZIELI PARAFIALNEJ…

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

++ Rozpoczęliśmy czas wielkopostnej refleksji. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom liturgii Środy Popielcowej za piękne świadectwo wiary i wspólną modlitwę.

++ Najbliższe nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w piątek po mszy św. – w tym tygodniu do jego przeprowadzenia zapraszam członków Rycerstwa Niepokalanej.

++ W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz.16:00. Z tej racji spotkanie dzieci I-komunijnych w czwartek o godz.16:00.

++ W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy spotkanie w świetlicy.

++ Osoby zainteresowane zapraszamy do włączenia się w prace Rady Parafialnej. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek, 16.03.2012 roku.

++ W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania świątyni na Dzień Pański Parafian z Alei Niepodległości 2-12 i ul. Moniuszki 1-8.

++ W czasie funkcjonowania świetlicy parafialnej (codziennie, godz. 15:00-16:30) czynna jest biblioteka parafialna. Zachęcamy do skorzystania z jej zasobów.

++ Stowarzyszenie na rzecz Budowy Kościoła p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie dzieła budowy świątyni poprzez przekazanie 1% podatku. Odnośny plakat z nr KRS został umieszczony w gablocie.

++ W Niedzielę Palmową organizujemy wyjazd grupy mieszkańców Lubania do Legnicy. Naszej parafii przyznano 3 miejsca – osoby zainteresowane proszę o kontakt ze mną.

++ Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. opowieść o miłości silniejszej niż śmierć; obrazek z modlitwą o łaski za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz o tym, o co chodzi w tzw. reformie emerytalnej. W „Niedzieli” przeczytamy m.in. o problemach towarzyszących wyjaśnieniu tragedii smoleńskiej; o świętach z testamentu bł. Jana Pawła II oraz wspomnienie „Autostradą do Boga”. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o istocie czasu wielkopostnego; o warsztatach doradców życia rodzinnego; o kolejnym kursie dla fotografujących celebracje liturgiczne oraz o tegorocznym zimowisku w Ściegnach koło Karpacza. Rodziców naszych maluchów zachęcam do zainteresowania się najnowszym numerem „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym m.in. można znaleźć tekst szkolnej Drogi krzyżowej oraz skarbonkę na jałmużnę wielkopostną.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Rodzaju      Rdz 9,8-15

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:

„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”.

Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4-5.6-7bc.8-9

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie,

na swoją miłość, która trwa na wieki.

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,

ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła     1 P 3,18-22

Najdrożsi:

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka     Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: