7 niedziela zwykła 19.02.2012 roku

*** Przeżywamy 7 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (22.02) – Środa Popielcowa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post – czas przygotowania na przeżycie Paschy. Trwa on od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

*** Najbliższa środa to Środa Popielcowa – dzień, w którym obowiązuje nas wstrzemięźliwość i post. Aby umożliwić osobom pracującym uczestnictwo w liturgii tego dnia, msza św. zostanie odprawiona o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.\

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 16:30, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

*** Osoby zainteresowane zapraszamy do włączenia się w prace Rady Parafialnej. Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek, 24.03.2012 roku.

*** W czasie funkcjonowanie świetlicy parafialnej (codziennie, godz. 15:00-16:30) czynna jest biblioteka parafialna. Zachęcamy do skorzystania z jej zasobów.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o katastrofie smoleńskiej; czego uczą szkoły nowej ewangelizacji; o walce Obamy z wolnością. W „Niedzieli” przeczytamy m.in. o problemach niszczenia wiary w Boga; o uczynkach miłosierdzia co do ciała. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o legnickich obchodach Dnia Życia Konsekrowanego; o opłatku dla osób niepełnosprawnych; o zimowisku organizowanym przez parafię MB Różańcowej w Jaworze.

*******************

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg odpuszcza grzechy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 43,18–19.21–22.24b–25

To mówi Pan:

„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.

Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.

Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu.

Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 41,2–3,4–5.13–14

Refren: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem.

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,

ocali go Pan w dniu nieszczęścia.

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,

uczyni szczęśliwym na ziemi

i nie odda w moc jego wrogów.

Pan mu pomoże na łożu boleści,

podczas choroby poprawi mu posłanie.

Mówię: „O Panie, zmiłuj się nade mną,

uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!”.

A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości

i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

aż po wszystkie wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

2 Kor 1,18–22

Bracia:

Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są w Nim „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę.

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 2,1–12

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.

Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”.

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: »Odpuszczają ci się twoje grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź swoje łoże i chodź?«. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!”.

On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: