***  Przeżywamy 6 niedzielę zwykłą.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (14.02) – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa; patronów Europy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W ubiegłym tygodniu – z racji zdrowotnych – przez kilka dni byłem nieobecny. Składam gorące podziękowanie Dziekanowi naszego dekanatu, ks. Andrzejowi Fili, za zastępstwo w czynnościach duszpasterskich. Dziękuję także osobom, które zadbały o należyte funkcjonowanie parafii w tym czasie – Panom kościelnym (którzy dbali o obsługę ołtarza oraz o ogrzewanie kościoła) oraz osobom, które podjęły się prowadzenia Nowenny do MB Nieustającej Pomocy. Dziękuję wreszcie za wszelkie wyrazy pamięci i modlitwę.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” panu Ryszardowi Remez za fundację zamontowanych w piątek ekranów przy grzejnikach.

*** Najbliższy czwartek to tzw. tłusty czwartek. W środę, 22.02, rozpoczynamy Wielki Post.

*** W najbliższy piątek o godz. 16:00 pierwsze spotkanie rozpoczynającego się bezpośredniego przygotowania do I Komunii św.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o kardynale, który mieszka w bloku; o proteście przeciwko ACTA; o wierze w zlaicyzowanym świecie oraz o charyzmatach. W „Niedzieli” przeczytamy m.in. o ingresie abp Wacława Depo, nowego metropolity częstochowskiego; o problemie profanacji uczuć i symboli religijnych; kolejne szczegóły sprawy smoleńskiej oraz o przygotowaniach do 16 spotkania młodzieży na polach lednickich. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o spotkaniu kapelanów szpitalnych w Legnicy; o przygotowaniach do IV Marszu dla Życia; o książce wartej zainteresowania Rodziców młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. Znajdziemy tam także ciekawy wywiad z Marcinem Gortatem.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Kapłańskiej    Kpł 13, 1-2. 45-46

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Tyś jest ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek, któremu

odpuszczona została nieprawość,

a jego grzech zapomniany.

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,

a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian   1 Kor 10,31-11,1

Bracia:

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka    Mk 1,40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: