3 niedziela zwykła 22.01.2012 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę zwykłą. Wczoraj swoje święto obchodziły wszystkie Babcie, a dzisiaj obchodzimy Dzień Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom naszej parafii składam najserdeczniejsze życzenia.

*** Dzisiaj rozpoczyna się kolejne – już czwarte w naszej parafii – zimowisko, którego bazą będzie Szkoła Podstawowa w Ściegnach koło Karpacza. W wypoczynku weźmie udział 21-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lubania i okolic oraz 8-osobowa grupa z Bogatyni. Wyjazd grupy lubańskiej około godz. 15:30 z placu przy piekarni – Rodzicom dzieci z chorobą lokomocyjną przypominam o konieczności podania leku. Ramowy program zimowiska został umieszczony na stronie parafialnej w zakładce „Zimowisko’2012”. W miarę możności będą umieszczane relacje i zdjęcia z przebiegu zimowiska – na stronie www.janbar.jgora.pl

*** W związku z wyjazdem funkcje duszpasterskie będzie pełnił ks. Czesław Misiewicz z Kościelnika – proszę tam zgłaszać sprawy pilne (pogrzeby, etc.). W związku z obowiązkami w swojej parafii, w tygodniu porządek liturgii mszy św. będzie wyglądał następująco: wtorek – godz.17:00; środa – godz.16:30; czwartek – godz.17:00; piątek – godz.16:30; sobota – msza św. odwołana. W przyszłą niedzielę msze św. o godz. 10:00 i 11:30. Nowennę w środę i adorację piątkową poprowadzi Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (24.01) – św. Franciszka Walezego, biskupa i doktora Kościoła

— środa (25.01) – nawrócenie św. Pawła Apostoła (święto)

— czwartek (26.01) – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

— piątek (27.01) – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

— sobota (28.01) – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W minioną niedzielę odbyło się spotkanie opłatkowe grup formacyjnych naszej parafii. Składam gorące „Bóg zapłać” Organizatorom oraz – jak zawsze gościnnej – Dyrekcji i Obsłudze Gimnazjum nr 1 w Lubaniu.

*** W ubiegłym tygodniu zakończyła się wizyta duszpasterska A.D.2012. Składam serdeczne podziękowanie za każde spotkanie, będące okazją do wspólnej modlitwy oraz osobistej rozmowy.

*** W najbliższą środę (25.01) o godz. 18:00 zostanie odprawiona w kościele NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

****************************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Jon 3,1-5.10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”.

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4-5.6-7bc.8-9

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,

na swoją miłość, która trwa od wieków.

Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu

ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 7,29-31

Mówię wam, bracia, czas jest krótki.

Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.

Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 1,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: