2 niedziela zwykła 15.01.2012 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA – złożone ofiary są przeznaczone na pokrycie kosztów, planowanych na wiosnę, prac modernizacyjnych głównego wejścia do kościoła. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci, które wezmą udział w tegorocznym zimowisku.

*** Dzisiaj o godz. 16:00 rozpocznie się w budynku Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach spotkanie opłatkowe grup formacyjnych naszej parafii. Serdecznie zapraszam.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (17.01) – św. Antoniego, opata

— czwartek (19.01) – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

— sobota (21.01) – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— niedziela — 15.01.2012 r. (14:00) — ul. Górna 1a-7a (z przerwą o godz. 15:50-16:15)

— poniedziałek — 16.01.2012 r. (15:30) — ul. Skalnicza; ul. Moniuszki 1-8; ul. Kościuszki 20-24;

— wtorek — 17.01.2012 r. (15:30) — ul. Kościuszki 7-19 (rozpoczęcie od nr 11)

— środa — 18.01.2012 r. (15:30) — ul. Krótka oraz zgłoszenia indywidualne

Składam gorące „Bóg zapłać” za ciepły klimat większości spotkań kolędowych. Życzę, aby przyjęte podczas nich Boże błogosławieństwo towarzyszyło Państwo w codzienności Roku Pańskiego 2012.

*** Z racji zakończenia kolędy w czwartek i piątek msze św. o godz. 17:00. W piątek pierwsza w tym roku adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. W sobotę – z racji wyjazdu przygotowującego bazę zimowiska – mszy św. nie będzie.

*** W środę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła (25.01).

*** W najbliższą sobotę obchodzimy Dzień Babci, zaś w niedzielę – Dzień Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom naszej parafii składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, ludzkiej miłości oraz daru zdrowia.

*** Za tydzień, w niedzielę (22.01), rozpoczynamy tegoroczne, już XVII, zimowisko, którego bazą będzie szkoła podstawowa w Ściegnach koło Karpacza. Wyjazd z placu koło piekarni ok. godz.15:30 (proszę o wcześniejsze przybycie). Ramowy program zimowiska został umieszczony na stronie parafialnej w zakładce „Zimowisko’2012”. W miarę możności będą umieszczane relacje i zdjęcia z przebiegu zimowiska – na stronie www.janbar.jgora.pl. Zakończenie zimowiska 29.01 – z racji konieczności dojazdu w niedzielę, 29.01, nie będzie mszy św. o godz. 8:30.

*** W czasie trwania zimowiska sprawy pilne (chorzy i pogrzeby) należy zgłaszać u ks. Czesława Misiewicza w Kościelniku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*************************

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

1 Sm 3,3b-10.19

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać.

Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.

I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha»”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”.

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,

a On się pochylił nade mną

i wysłuchał mego wołania.

Włożył mi w usta pieśń nową,

śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,

ale otworzyłeś mi uszy.

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Wasze ciała są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 6,13c-15a.17-20

Bracia:

Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.

Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 1,41.17b

Alleluja, alleluja, alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,

łaska i prawda przyszły przez Niego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Powołanie pierwszych uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”

Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”

Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: