Niedziela Chrztu Pańskiego 08.01.2012 roku

*** Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Podczas mszy św. o godz. 8:30 zostanie poświęcona woda, którą można pobrać do swoich domów.

*** Po sumie parafialnej zapraszam na spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Porządek kolędy w tym tygodniu:

— poniedziałek — 09.01.2012 r. (15:30) — ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6)

— wtorek — 10.01.2012 r. (15:30) — ul. Stawowa 11-17 (+ nr 6)

— środa — 11.01.2012 r. (15:30) — ul. Bema i ul. Prusa

— czwartek — 12.01.2012 r. (15:30) — ul. Zamkowa 1-5

— piątek — 13.01.2012 r. (15:30) — ul. Zamkowa 6-6a

— sobota — 14.01.2012 r. (14:00) — ul. Rzeczna, ul. Żołnierska, ul. Fortowa, ul. Groblowa

— niedziela — 15.01.2012 r. (14:00) — ul. Górna 1a-7a

*** Dzisiaj zamykamy listę dzieci uczestniczących w tegorocznym zimowisku. Rodziców proszę o pobranie w zakrystii lub ze strony parafialnej INFORMATORA ze szczegółami dotyczącymi wyjazdu dzieci.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie Parafian z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej, Skalniczej i Kościuszki 18-24 za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszej uroczystości.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Księgiński Teatr Szkolny zaprasza wszystkich miłośników sztuki teatralnej na spektakl ST. Wyspiańskiego Pt. „Noc Listopadowa”, który odbędzie się 12.01.2012 roku (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie Gimnazjum nr 1 w Księginkach.

*** Organizatorzy III Kolędowania u Bukowińczyków serdecznie zapraszają na kolędowe spotkanie, które rozpocznie się w sali widowiskowej MDK w Lubaniu w sobotę (14.01.2012 roku) o godz. 14:00. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” m.in. płyta CD z najsłynniejszymi przebojami operowymi, doskonała do słuchania w karnawale oraz skąd wziął się Orszak Trzech Króli, w tym roku organizowany już w ponad 20 miastach. W „Małym Gościu Niedzielnym” płyta z przepięknym filmem „Opowieści z Narnii”. W najnowszym numerze „Niedzieli” m.in. prezentacja sylwetki nowego metropolity częstochowskiego, abp Wacława Depo; opis budowy pierwszego na Syberii kościoła rzymskokatolickiego p.w. bł. Jana Pawła II; poruszający artykuł o decyzji przeniesienia warszawskiego Pomnika Katyńskiego oraz prezentacja działalności Zgromadzenia Sióstr Serafitek. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o rozstrzygnięciu konkursu TPD na najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe; o jasełkach w świetlicy wiejskiej w Nieszczycach; o koncercie dla kościoła w jeleniogórskiej Filharmonii i Legnickim Betlejem.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie chwałę Jego imieniu,

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,

Pan ponad wód bezmiarem!

Głos Pana potężny,

głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:

a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.

Pan zasiadł nad potopem,

Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według św. Marka Mk 1,6b-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: