Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 01.01.2012 roku

*** Przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, rozpoczynającą rok kalendarzowy 2012. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Świecie. Za odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można dzisiaj uzyskać odpust zupełny.

*** Rozpoczęliśmy rok kalendarzowy 2012. W myśl słów: „Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale liczbą chwil, które oddech zapierają” życzę wszystkim Parafianom na ten czas obfitości łask Bożych, wypraszanych przez naszego Patrona, św. Maksymiliana oraz wzajemnej dobroci, miłości i życzliwości – które tworzą te chwile „zapierające oddech”.

Załącznik do tych życzeń można obejrzeć W TYM MIEJSCU
*** W dniu dzisiejszym Msze św. o godz. 10:00 i 11:30. Z racji I niedzieli miesiąca po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— niedziela (01.01) – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

— poniedziałek (02.01) – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

— piątek (06.01) – uroczystość Objawienia Pańskiego

— niedziela (08.01) – niedziela Chrztu Pańskiego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W poniedziałek wznawiamy wizytę duszpasterską A.D. 2012. Porządek kolędy w tym tygodniu:

– Poniedziałek — 02.01.2012 r. (15:30) — ul. Leśna 37-41

– Wtorek — 03.01.2012 r. (15:30) — ul. Leśna 26-36

– Środa — 04.01.2012 r. (15:30) — ul. Leśna 19-25a

– Czwartek — 05.01.2012 r. (15:30) — ul. Chopina, ul. Energetyczna, ul. Ogrodowa

– Piątek — 06.01.2012 r. (15:30) — Aleja Niepodległości 8b-1

– Sobota — 07.01.2012 r. (14:00) — Aleja Niepodległości 27-9

*** W uroczystość Objawienia Pańskiego zostanie pobłogosławiona kreda i kadzidło. W niedzielę Chrztu Pańskiego – kończącą obchód liturgicznego okresu Narodzenia Pańskiego – zostanie pobłogosławiona woda.

*** W przyszłą niedzielę spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych.

*** Do przyszłej niedzieli można jeszcze zgłaszać dzieci na tegoroczne zimowisko.

*** W najbliższą sobotę – z racji I soboty miesiąca – po mszy św. o godz. 10:00 odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych wyjątkowo w piątek (06.01) o godz. 11:30.

*** W sobotę (07.01) zapraszam po mszy św. do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej, Skalniczej i Kościuszki 18-24.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Błogosławieństwo Boże

Czytanie z Księgi Liczb

Lb 6,22-27

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

„Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:

«Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 67,2-3,5 i 8

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;

niech nam ukaże pogodne oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,

że rządzisz ludami sprawiedliwie,

i kierujesz narodami na ziemi.

Niechaj nam Bóg błogosławi,

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Ga 4,4-7

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 1,1-2

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,

a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 2,16-21

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: