1 Niedziela Adwentu 27.11.2011 roku

*** Przeżywamy 1 niedzielę Adwentu – czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Syna Bożego oraz przygotowania do przeżycia pamiątki Jego pierwszego przyjścia, Tajemnicy Wcielenia. Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** W tym tygodniu wspominamy:

— środa (30.11) – św. Andrzeja Apostoła

— sobota (03.12) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W środę obchodzi swoje święto patronalne Dziekan naszego dekanatu, ks. Andrzej Fila, a także ks. Andrzej Łuczyński. Świętują także bardzo zaangażowani w inicjatywy i prace parafialne panowie: Andrzej Rutka i Andrzej Mikłaszewicz. Wszystkim Solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia i zachęcam do modlitewnej o nich pamięci.

*** Od przyszłego tygodnia będzie można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dziecku. W gablocie został umieszczony odnośny plakat.

*** W poniedziałek rozpoczyna się roznoszenie opłatków. Złożone ofiary są przeznaczone na cele parafialne. Osoby roznoszące je zostały zaopatrzone w stosowny dokument, okazywany przy każdej tego typu potrzebie. Do opłatków został dołączony list do Państwa będący podsumowaniem minionego roku oraz przybliżeniem planów na rok, w który wkroczyliśmy.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania – przypominam, spotkanie rozpoczyna Eucharystia.

*** W tym tygodniu przeżywamy I piątek i sobotę miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne.

*** W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania świątyni na Dzień Pański Parafian z ul. Leśnej 18-25a oraz z ul. Górnej.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” p. Ali Kwiecińskiej oraz panom: Zbigniewowi Płockiemu, Tadeuszowi Kowalów, Marianowi Stawiarskiemu i Edwardowi Czerwińskiemu oraz Małżonkom za finalizację jesiennych porządków posesji parafialnej. Składam także gorące podziękowanie p. Ryszardowi Remez i Jego Rodzinie i Pracownikom za pracę przy oczyszczaniu i naprawie rynien.

*** Rozpoczęliśmy tegoroczny sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** W gablocie został umieszczony plakat dotyczący spotkania związanego z działalnością Zakładu EUROVIA. Odbędzie się 29.11.2011 o godz. 16:00 w sali 11 budynku Urzędu Miasta (ul. 7 Dywizji). Na stoliku prasowym zaś zostały wyłożone informatory dotyczące sms-owej pomocy dla Sudanu oraz Kościołowi na Wschodzie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. początek adwentowego cyklu „Kocham Kościół” oraz historia wyjątkowo niebezpiecznego księdza, Carla Lamperta. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. refleksję poświęconą papieskiej pielgrzymce do Afryki; refleksje związane z rozpoczęciem czasu Adwentu; interesujący materiał „W odpowiedzi Gazecie Wyborczej” oraz omówienie wyników badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczących stereotypów myślenia o finansach Kościoła. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. refleksję o znaczeniu Adwentu dla rozwoju naszej świadomości religijnej; opis obchodów Święta Niepodległości i konferencji naukowej „Harcerstwo szkołą patriotyzmu”.


PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7

Tyś, Panie, naszym ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne. Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą skłębiłyby się góry. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność.

Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Twych drogach. Oto Tyś zawrzał gniewem, żeśmy zgrzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy.

A jednak, Panie, Tyś naszym ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. My wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 80,2ac i 3b,15-16,18-19

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela,

Ty, który zasiadasz nad cherubinami.

Zbudź swą potęgę

i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,

latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,

nad synem człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie.

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 1,3-9

Bracia:

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,

i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Marka Mk 13,33-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: