32 niedziela zwykła 06.11.2011 roku

*** Przeżywamy 32 niedzielę zwykłą.

*** Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— środa (09.11) – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)

— czwartek (10.11) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— piątek (11.11) – św. Marcina z Tours, biskupa

— sobota (12.11) – św. Jozafata, biskupa i męczennika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Przypominam, że do 8.XI wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

*** W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe. Kartki z imionami zmarłych można składać na tacę lub w zakrystii. Wypominki odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) o godz. 16:30.

*** W czwartek (10.11) zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W piątek przypada 93 rocznica odzyskania Niepodległości. Z racji niskiej frekwencji w latach ubiegłych, w tym dniu msza św. o godz. 11:30, po której odmówimy część różańca w intencji wszystkich – znanych i nieznanych – którzy walcząc o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny oddali swoje życie. W tym dniu świetlica będzie nieczynna.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Panu Andrzejowi Rybowicz i Rodzinie za ufundowanie i wykonanie nowej gabloty ściennej umieszczonej na zewnątrz kościoła.

*** Wczoraj rozpoczęliśmy tegoroczny sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

*** Za 2 tygodnie będziemy przeżywać uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończącą kolejny rok liturgiczny. Z tej racji już teraz zapraszam na koncert naszej Scholi EDEN (po mszy św. o godz. 10:00); dzieci zaś zapraszam do udziału w parafialnym konkursie na najpiękniejszą koronę dla Pana Jezusa. Korony można składać do soboty (19.11).

*** Rozpoczynamy przygotowania do przyszłorocznego zimowiska, które odbędzie się w dniach 22-29.01.2012 roku. Deklaracje wstępne można pobrać w zakrystii. Zostaną także umieszczone na podstronie „ZIMOWISKO’2012”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o zaangażowaniu wszystkich religii na rzecz pokoju podczas spotkania w Asyżu; o tym, że w historii Polski krzyż i wolność kraju zawsze idą w parze; o Tyskich Wieczorach Uwielbienia, gromadzących wielotysięczne tłumy i o nowym zgromadzeniu zakonnym w Hiszpanii. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony kontrowersyjnej kwestii finansów parafialnych; petycję w obronie krzyża; prezentację nowego Biskupa Katowickiego, ks. Bpa Wiktora Skorca; ciąg dalszy cyklu „Ślady Jana Pawła II” oraz refleksję nad wydarzeniami sprzed 93 lat. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. zaproszenie do udziału w tzw. Ogniskach Patriotyzmu; relację z ostatniej sesji roboczej I Synodu Diecezji Legnickiej i peregrynacji relikwii bł. Jana Pawła II w legnickiej katedrze oraz z legnickich obchodów Dni Papieskich.

***************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości Mdr 6,12–16

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,

i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

uprzedza bowiem tych, co jej pragną,

wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi,

znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.

O niej rozmyślać to szczyt roztropności,

a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:

sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni,

objawia się im łaskawie na drogach

i popiera wszystkie ich zamysły.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą,

jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia,

więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie,

a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu

i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 1 Tes 4,13–18

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus isto¬tnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archa¬nioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,

bo w chwili, której się nie domyślacie,

Syn Człowieczy przyjdzie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 25,1–13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nieroz¬sądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wy¬starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: