31 NIEDZIELA ZWYKŁA 30.10.2011 roku

*** Przeżywamy 31 niedzielę zwykłą. Przypominam, że dzisiaj przeszliśmy na tzw. czas zimowy.

*** Po sumie parafialnej spotkanie Służby Liturgicznej.

*** Zakończyliśmy czas modlitwy różańcowej. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom nabożeństw październikowych – szczególnie grupie dzieci i młodzieży, które wniosły w nie bardzo wiele radości i młodzieńczego dynamizmu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (01.11) – uroczystość Wszystkich Świętych

— środa (02.11) – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny)

— piątek (04.11) – św. Karola Boromeusza, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA


*** We wtorek przypada uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. W tym dniu niedzielny porządek mszy św. Po południu, o godz. 14:00, rozpocznie się w kościele Świętej Trójcy procesja na cmentarz. Serdecznie zapraszam do licznego w niej udziału – przypominam jednak, że sama procesja nie zadośćczyni powinności udziału w tym dniu we mszy św.

*** W dniach 1-2.XI można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W dniach 1-8.XI natomiast wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** W tym tygodniu, w środę, rozpoczynamy tegoroczną modlitwę wypominkową, którą obejmiemy zmarłych z rodzin naszej wspólnoty parafialnej. Na ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe. Imiona bliskich zmarłych proszę wpisywać w odpowiednie rubryki „Kobieta, mężczyzna” w formie mianownika. Na odwrocie został podany porządek nabożeństw wypominkowych. Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w modlitwie, podczas której odczytane zostaną imiona Waszych bliskich zmarłych, proszę o zaznaczenie dnia, w którym dana kartka ma zostać odczytana. Wypełnione kartki proszę składać na tacę lub w zakrystii (proszę ich nie wrzucać do skarbony przy stoliku prasowym). Kartki wrzucone po 01.11 zostaną odczytane w jednym z późniejszych terminów. Różaniec wypominkowy odmawiany będzie od 02.11 do 18.11 od wtorku do soboty o godz. 16:30. W niedziele podczas każdej Mszy św. odmawiać będziemy jedną tajemnicę różańca w intencji wszystkich zmarłych polecanych Bożemu miłosierdziu w tegorocznych wypominkach.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 15:30. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. – ze zmianą tajemnic różańcowych – w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy spotkanie w świetlicy.

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową zapraszamy w sobotę w godz. 14:00-15:00.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie dekoratorek (Beata Kwiecińska i Paulina Miazga-Kołodziejczak) i paniom, które przygotowały ołtarz na listopadowy czas – za piękny wygląd prezbiterium. Szczególne podziękowanie kieruję w stronę mieszkańców ul. Leśnej 27-35 i ul. Chopina za przygotowanie kościoła na Dzień Pański i uroczystość Wszystkich Świętych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o rzeczywistości nieba i piekła; o sposobie na nową ewangelizację oraz o przywracaniu śmierci do życia. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony przeżywaniu śmierci i tajemnicy Świętych Obcowania; znakom czasu w rzeczywistości polskiego Kościoła; największemu triumfowi Rzeczypospolitej, jakim był Hołd Ruski oraz niepokojący obraz polskiej młodzieży. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. relację z uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego w legnickim Seminarium Duchownym; z pobytu chóru z parafii NSPJ w Legnicy w niemieckim Wuppertalu oraz ze zjazdu Parafialnych Zespołów Synodalnych w Zgorzelcu.

****************************

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza. Ml 1,14b—2,2b.8-10

Pan Zastępów mówi:

„Ja jestem potężnym Królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo.

Zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń”.

Czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 131,1.2-3

Refren: Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

Panie, moje serce się nie pyszni

i nie patrzą wyniośle moje oczy.

Nie dbam o rzeczy wielkie

ani o to, co przerasta moje siły.

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę,

Jak dziecko na łonie swej matki,

jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.

Izraelu, złóż nadzieję w Panu,

teraz i na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 2 Tes 2,7b-9.13

Bracia:

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem drodzy staliście się dla nas. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą.

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 23, 9a.10b

Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeden jest Ojciec wasz w niebie

i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Mt 23,1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:

„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.

Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Oto słowo Pańskie.

CZYTANIA NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Ap 7,2-4.9-14

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”.

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Ps 24,1-6

Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził

i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, co Go szukają,

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga.

1 J 3,1-3

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Mt 11,28

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Dodaj komentarz: