30 niedziela zwykła 23.10.2011 roku

*** Przeżywamy 30 niedzielę zwykłą. Zebrana dzisiaj kolekta jest przeznaczona na cele misyjne.

*** Sprawozdanie z NIEDZIELI PARAFIALNEJ…

*** Po sumie parafialnej spotkanie Służby Liturgicznej.

*** W ramach Dnia Papieskiego zostało zebranych na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 364,70 zł. Kwota została przesłana na konto Fundacji.

*** Nabożeństwa różańcowe od wtorku do soboty o godz. 16:30. – dzieci zapraszam do wzięcia udziału w parafialnym konkursie na najpiękniejszy różaniec.

*** Wspomnienia tygodnia:

— piątek (28.10) – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione kartki wypominkowe – proszę o składanie wypełnionych kart tylko na tacę lub w zakrystii.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” p.Krystianowi Rybickiemu za zabezpieczenie na czas zimy ściany kościoła. Dziękuję także grupie pana Zbigniewa Płockiego za uporządkowanie terenu posesji kościoła.

*** W piątek swoje święto patronalne obchodzi Biskup Senior Tadeusz Rybak. Pamiętajmy do Dostojnym Solenizancie w naszych modlitwach.

*** W związku z przejściem na czas zimowy ulega zmianie termin wydawania żywności w ramach pomocy unijnej. Osoby objęte tą pomocą zapraszamy w sobotę w godz. 14:00-15:00.

*** W sobotę (29.10) zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Leśnej 27-35 i ul. Chopina.

*** Przypominam, że w przyszłą niedzielę przechodzimy na czas zimowy – cofamy czas o godzinę w nocy z soboty na niedzielę.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czym jest Fundusz Kościelny? (które z obiegowych przekonań na jego temat są prawdziwe, a które błędne?) i jak zmienia się życie rodzin, które rezygnują z korzystania z telewizji. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony przesłaniu Niedzieli Misyjnej, modlitwie o pokój na świecie, ograniczeniom wolności słowa w dzisiejszym czasie oraz powyborczemu obrazowi Polski. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. relację z legnickich obchodów Dnia Papieskiego, z obchodów Tygodnia Franciszkańskiego w parafii św. Jana Chrzciciela w Legnicy oraz inauguracji działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

******************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Wyjścia.

To mówi Pan:

„Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,

Panie, mocy moja,

Panie, opoko moja i twierdzo,

mój wybawicielu.

Boże, skało moja, na którą się chronię,

tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.

Wzywam Pana, godnego chwały,

i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.

Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.

Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi

i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Bracia:

Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluje Alleluja Alleluja

Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluje Alleluja Alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zaniknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”

On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: