Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej 16.10.2011 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, Głównej Patronki Śląska. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Wspominamy także 33 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

*** Po mszy św. o godz. 10:00 nasza Parafialna Schola EDEN zaprezentuje koncert inaugurujący kolejny rok pracy oraz podsumowujący 4 lata wspólnego śpiewania. Naszym Dziewczynom i panu Pawłowi składam najserdeczniejsze życzenia: dalszego zapału do modlitwy śpiewem oraz obfitości łask Bożych wypraszanych przez patronkę muzyki kościelnej, św. Cecylię.

*** Nabożeństwa różańcowe od wtorku do soboty o godz. 16:30. – dzieci zapraszam do wzięcia udziału w parafialnym konkursie na najpiękniejszy różaniec.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.10) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

— wtorek (18.10) – św. Łukasza Ewangelisty

— czwartek (20.10) – św. Jana Kantego, prezbitera

— piątek (21.10) – bł. Jakuba Strzemię, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** We wtorek swoje święto patronalne obchodzą pracownicy Służby Zdrowia i Poczty. Składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych wypraszanych przez św. Łukasza oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz sukcesów zawodowych.

*** Za tydzień na stoliku prasowym zostaną wyłożone kartki wspominkowe.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” mieszkańcom ul. Leśnej 10-16 i ul. Zamkowej za przygotowanie świątyni na obchód Dnia Pańskiego. Dziękuję także Panom, którzy w minionym tygodniu posadzili kolejne drzewa oraz (w dniu wczorajszym) oczyścili część posesji koło cmentarza.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego biskup Wiednia, kard. Schonborn, irytuje się, słysząc narzekania księży i biskupów na sekularyzację; o początku życia – opowiada lekarz, który zrezygnował z praktykowanej przez wiele lat metody In vitro na rzecz naprotechnologii oraz o problemie posłuszeństwa autorytetom. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony II Światowemu Kongresowi Bożego Miłosierdzia, wspomnienia fotografa papieskiego Arturo Mari o Janie Pawle II oraz wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w 27 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy m.in. relację z pielgrzymki Żywego Różańca do Krzeszowa, relację z prac Synodu oraz obszerną wypowiedź naszego sąsiada, ks. Marka Kurzawy o skrzyżowaniu Szlaków Jakubowach w Lubaniu-Uniegoszczy.

****************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.

Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś, Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96,1 i 3.4–5.7–8.9–10ac

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewaj Panu ziemio cała.

Głoście Jego chwałę wśród

wszystkich narodów,

rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,

budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,

Pan zaś stworzył niebiosa.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,

oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,

przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.

Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,

Będzie sprawiedliwie sądził ludy.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój.

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,

a Bogu to, co należy do Boga.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.

Posłali więc do Niego uczniów razemze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.

Jezus przejrzał ich przewrotnośći rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.

On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.

Odpowiedzieli: „Cezara”.

Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: