28 niedziela zwykła 09.10.2011 roku

*** Przeżywamy 28 niedzielę zwykłą – XI Dzień Papieski, którego przesłaniem jest hasło „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Po każdej mszy św. przed kościołem można materialnie wesprzeć „żywy pomnik Błogosławionego” – Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

*** Dzisiaj swój Generalski Jubileusz 9 rocznicy założenia obchodzi Koło Parafialne Rycerstwa Niepokalanej. Wszystkim jego członkom życzę obfitości łask Bożych wypraszanych przez Niepokalaną i Jej rycerza, św. Maksymiliana.

*** Dzisiaj rozpoczynamy coroczne liczenie wiernych.

*** Nabożeństwa różańcowe o godz. 16:30. – dzieci zapraszam do wzięcia udziału w parafialnym konkursie na najpiękniejszy różaniec.

*** W zakrystii można wypożyczyć płytę CD z filmem i zdjęciami z wrześniowej mszy św. o uzdrowienie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (10.10) – św. Dionizego, biskupa i Towarzyszy męczenników

—  wtorek (11.10) – bł. Jana XXIII

—  czwartek (13.10) – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

—  sobota (15.10) – św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

— niedziela (16.10) – św. Jadwigi Śląskiej, Głównej Patronki Śląska

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom oraz pracownikom Oświaty składam najserdeczniejsze życzenia – obfitości łask Bożych, nieustannej asystencji Ducha Świętego oraz wielu pięknych owoców współpracy z dziećmi i młodzieżą. Centralne miejskie obchody święta odbędą się w lubańskim Miejskim Domu Kultury.

*** Także w piątek przeżywać będziemy 1 rocznicę inauguracji parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu w piątki. Składam gorące „Bóg zapłać” inicjatorom tej inicjatywy oraz uczestnikom cotygodniowej „świętej godziny”.

*** Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w nocnym czuwaniu przy relikwiach bł. Jana Pawła II w najbliższą sobotę (15.10) w kościele NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu. Odnośny plakat jest umieszczony w gablocie.

*** W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się koncert naszej Scholi Parafialnej EDEN – w 4 rocznicę istnienia. Serdecznie zapraszam.

*** W związku z pewną grupą nie zapisanych dzieci, uczestniczących w zajęciach świetlicowych, bardzo proszę Rodziców o dokonanie zapisu do 16.10 – w tym dniu zamykamy listę. Proszę o odpowiedzialne potraktowanie tej prośby.

*** Dzisiaj swoją uroczystość odpustową przeżywa parafia w Pisarzowicach, za tydzień zaś – wspólnota parafii św. Jadwigi.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (cena – 4 zł) m.in. różaniec z Janem Pawłem II na płycie CD oraz relacja bezpośredniego świadka nadzwyczajnego wydarzenia eucharystycznego w Sokółce. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony bł. Janowi Pawłowi II i kolejnemu Dniu Papieskiemu, pielgrzymce Radia Maryja, TV Trwam i „Niedzieli” ma Jasną Górę oraz cudowi słońca w Fatimie (1917 r.). W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy relację z jesiennego dnia skupienia katechetów w Krzeszowie i epilogu Legnickiej Pielgrzymki oraz z przebiegu rajdu śladami kultu św. Anny.

******************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody.

Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.

I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem,

obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni życia.

I zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa

przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

EWANGELIA DŁUŻSZA Mt 22, 1-14

EWANGELIA KRÓTSZA Mt 22, 1-10

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.

Koniec krótszej perykopy.

Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: