27 niedziela zwykła 02.10.2011 roku

*** Przeżywamy 27 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Nabożeństwa różańcowe o godz. 16:30. –dzieci zapraszam do wzięcia udziału w parafialnym konkursie na najpiękniejszy różaniec.

*** W zakrystii można wypożyczyć płytę CD z filmem i zdjęciami z wtorkowej mszy św. o uzdrowienie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (05.10) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

— piątek (07.10) – NMP Różańcowej

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek w godz. 18:30-19:30 lub środę (18:30-19:00). Zapraszam także do współpracy w ramach Parafialnej Grupy Caritas osoby, chcące wesprzeć dzieło pomocy najuboższym w naszej wspólnocie.

*** W czwartek (06.10) pierwsze spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

*** Z racji wyjazdu ze Scholą w sobotę (08.10) nie będzie mszy św.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Ojcu Andrzejowi Smołce za posługę w naszej parafii podczas mszy św. o uzdrowienie oraz wszystkim uczestnikom tego modlitewnego spotkania.

*** W tym tygodniu przeżywamy I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, że tylko w Europie maleje liczba chrześcijan i o tym, jak Benedykt XVI dodał odwagi przeżywającym trudny czas Kościołowi w Niemczech. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony pielgrzymce Benedykta XVI w Niemczech, autonomii palestyńskiej oraz przeżywaniu kolejnego XI Dnia Papieskiego (09.10). W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy materiał poświęcony 67 Tygodniowi Miłosierdzia, pielgrzymce na Górzec oraz dziełom Caritasu.

******************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 5,1–7

Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi

pieśń o jego miłości ku swojej winnicy.

Przyjaciel mój miał winnicę

na żyznym pagórku.

Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni,

i zasadził w niej szlachetną winorośl;

pośrodku niej zbudował wieżę,

także i kadź w niej wykuł.

I spodziewał się, że wyda winogrona,

lecz ona cierpkie wydała jagody.

„Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem

i mężowie z Judy,

rozsądźcie, proszę, między mną

a między winnicą moją.

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej,

a nie uczyniłem w niej?

Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała,

ona cierpkie dała jagody?

Więc dobrze! Pokażę wam,

co uczynię winnicy mojej:

Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono;

rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano.

Zamienię ją w pustynię,

nie będzie przycinana ni plewiona,

tak iż wzejdą osty i ciernie.

Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”.

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela,

a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.

Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi,

i prawowierności, a oto krzyk grozy.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

Przeniosłeś z Egiptu winorośl

i zasadziłeś ją wygnawszy pogan.

Rozpostarła swe pędy aż do Morza,

aż do Rzeki swe latorośle.

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie

i każdy przechodzień zrywa jej grona?

Niszczy ją dzik leśny

i obgryzają polne zwierzęta.

Powróć, Boże Zastępów,

wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl

I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,

latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,

daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

Odnów nas, Panie, Boże Zastępów,

i rozjaśnij nad nami swoje oblicze,

a będziemy zbawieni.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian Flp 4,6–9

Bracia:

O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszę liście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 21,33–43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.

W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.

Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.

Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam za brane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: