26 niedziela zwykła 25.09.2011 roku

*** Przeżywamy 26 niedzielę zwykłą.

*** Sprawozdanie z Niedzieli Parafialnej…

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (27.09) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— środa (28.09) – św. Wacława, męczennika

— czwartek (29.09) – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

— piątek (30.09) – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

— sobota (01.10) – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Rozpoczęliśmy kolejny rok posługi ołtarza Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszam chłopców, chcących podjąć tę posługę, na spotkanie naszej grupy (29.09 po mszy św.) – proszę o obecność wszystkich aktualnych ministrantów i lektorów.

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek w godz. 18:30-19:30 lub środę (18:30-19:00). Zapraszam także do współpracy w ramach Parafialnej Grupy Caritas osoby, chcące wesprzeć dzieło pomocy najuboższym w naszej wspólnocie.

*** Przypominam, że termin zapisów na zajęcia świetlicowe upływa 1 października.

*** W najbliższy wtorek (27.09) o godz. 18:00 zostanie odprawiona msza św. o uzdrowienie, którą celebrować będzie egzorcysta diecezji wrocławskiej, Ojciec Andrzej Smołka. Dzień później – 28.09 podobna msza św. zostanie odprawiona w parafii w Zawidowie o godz. 17:00.

*** W tym tygodniu przeżywamy I sobotę miesiąca.  W godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy spotkanie formacyjne w świetlicy parafialnej.

*** W sobotę wkraczamy październikowy czas. Pierwsze nabożeństwo różańcowe o godz. 16:30.

*** W przyszłą niedzielę po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami tegorocznych dzieci I-komunijnych. Proszę o przygotowanie kartek z podstawowymi danymi dzieci.

*** Na stoliku prasowym zostały wyłożone materiały do spowiedzi I-piątkowej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o niemieckich miastach, które odwiedza Benedykt XVI i dlaczego warto poświęcić czas na szukanie swoich korzeni. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. materiał poświęcony XV Pielgrzymce „Niedzieli” oraz pielgrzymce Benedykta XVI w Niemczech, historię prześladowań jeńców polskich i sowieckich w 1920 roku oraz wywiad dotyczący szczegółów katastrofy smoleńskiej (udzielony przez posła Antoniego Macierewicza). W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy obszerny opis diecezjalnego dziękczynienia za plony w Krzeszowie, zaproszenie na rekolekcje Żywego Różańca w Krzeszowie i IX Kresowiana w Białej oraz relację z odkrywania Szlaku Cysterskiego. Rodzicom naszych dzieci dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym można przeczytać o dzieciach prześladowanych za wiarę w Pana Jezusa oraz znaleźć wielką mapę świata, aby wiedzieć, gdzie chrześcijanie są prześladowani (i pamiętać o modlitwie za nich).

*****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Ez 18,25–28

To mówi Pan Bóg:

„Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił.

A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,

na swoją miłość, która trwa od wieków.

Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,

lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,

ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,

dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze,

uczy pokornych dróg swoich.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

DŁUŻSZE Flp 2, 1-11

KRÓTSZE Flp 2,1–5

Bracia:

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

Koniec krótszej perykopy.

On, istniejąc w postaci Bożej

nie skorzystał ze sposobności,

aby na równi być z Bogiem,

lecz ogołocił samego siebie,

przyjąwszy postać sługi,

stawszy się podobnym do ludzi.

A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka,

uniżył samego siebie,

stawszy się posłusznym aż do śmierci,

i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko

i darował Mu imię

ponad wszelkie imię,

aby na imię Jezusa

zgięło się każde kolano

istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,

i aby wszelki język wyznał,

że Jezus Chrystus jest Panem,

ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,

Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 21,28–32

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.

Mówią Mu: „Ten drugi”.

Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: