25 niedziela zwykła 18.09.2011 roku

*** Przeżywamy 25 niedzielę zwykłą – wspominamy dziś św. Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży. Jest to „Niedziela Parafialna” – złożona kolekta zostanie przeznaczona na zakup reszty opału na tegoroczny sezon grzewczy.

*** Jest to także Dzień Środków Społecznego Przekazu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (20.09) – rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Legnicy (święto)

— środa (21.09) – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— piątek (23.09) – św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Po sobotnim spotkaniu Kadry Opiekunów, w poniedziałek (19.09) inaugurujemy kolejny rok pracy Parafialnej Świetlicy Dziennego Pobytu dzieci młodzieży im. Jana Pawła II. Dziękuję Paniom: Dorocie Grochol, Iwonie Majszczyk i Annie Preisnar za podjęcie odpowiedzialnej funkcji Opiekunek naszych dzieciaków. Świetlica w tym roku czynna będzie od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00-17:00. Uczestników ubiegłorocznych zajęć świetlicowych prosimy o dostarczenie zgody Rodziców (można ją otrzymać w zakrystii lub pobrać ze strony parafialnej W TYM MIEJSCU ); Rodziców zainteresowanych zapisem dzieci dotąd nie uczestniczących prosimy o osobiste dostarczenie DEKLARACJI (są – podobnie jak wzory zgody – do odbioru w zakrystii i na stronie parafialnej). Zapisy trwają do 1 października.

*** Rozpoczynamy kolejny rok posługi ołtarza Służby Liturgicznej. Serdecznie zapraszam chłopców, chcących podjąć tę posługę, na spotkanie naszej grupy (29.09 po mszy św.).

*** Zapraszam także do współpracy w ramach Parafialnej Grupy Caritas osoby, chcące wesprzeć dzieło pomocy najuboższym w naszej wspólnocie.

*** Dzisiaj odbędzie się msza św. dożynkowa i Festyn Parafialny w parafii św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim. Msza św. rozpocznie się o godz. 14:00, zaś Festyn odbędzie się w dawnej szkole. Na uroczystość zaprasza proboszcz oraz Grupa Inicjatywna.

*** Już teraz przypominam i serdecznie zapraszam na drugą już mszę o uzdrowienie, sprawowaną przez egzorcystę wrocławskiego, Ojca Andrzeja Smołkę. Msza zostanie odprawiona we wtorek (27.09) o godz. 18:00. Dzień później – 28.09 podobna msza św. zostanie odprawiona w parafii w Zawidowie. Po szczegóły zapraszam W TO MIEJSCE

*** Na stoliku prasowym zostały wyłożone legitymacje spowiedzi I-piątkowej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o Modlitwie Jezusowej, którą można odmawiać wszędzie; o burzach wokół Benedykta XVI w związku z książką „Atak na Ratzingera” oraz o studiach, na których uczą, że dziecko samo ma decydować, czy chce być chłopcem czy dziewczyną. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. obszerny materiał poświęcony śp. Kard. Andrzejowi Marii Deskurowi, roli dzisiejszych mediów katolickich oraz tekst homilii ks. Biskupa Ignacego Deca, wygłoszonej podczas tegorocznych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy obszerny opis XII Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa, relację z rekolekcji kapłańskich oraz opis uroczystości artystycznych w Krzeczynie i Karpaczu.

***********************************

„Ściąga” dla czytających została umieszczona W TYM MIEJSCU

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 55,6–9

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twoje imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim,

co stworzył.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 1,20c–24.27a)

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um¬rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede¬nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw¬si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: