24 niedziela zwykła 11.09.2011 roku

*** Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (12.09) – Najświętszego Imienia Maryi

— wtorek (13.09) – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

— środa (14.09) – Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)– czwartek (15.09) – NMP Bolesnej

— piątek (16.09) – św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek (godz. 18:30-19:30) lub środę (godz. 18:30-19:00).

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wspólnotom Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej za fundację drzew na terenie posesji parafii. Jednocześnie wyrażam żal z powodu kradzieży pamiątkowej plakietki na jednym z drzew.

*** Pragnę także gorąco podziękować Panom: Edwardowi Czerwińskiemu, Tadeuszowi Kowalów, Zbigniewowi Płockiemu i Marianowi Stawiarskiemu za prace przy modernizacji zieleni na placu kościelnym.

*** Za tydzień (18.09) odbędzie się msza św. dożynkowa i Festyn Parafialny w parafii św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim. Msza św. rozpocznie się o godz. 14:00, zaś Festyn odbędzie się w dawnej szkole. Na uroczystość zaprasza proboszcz oraz Grupa Inicjatywna.

*** W sobotę przeżywamy Dzień Sybiraka. W tym dniu zapraszam na godz. 15:00 osoby chcące wesprzeć tegoroczną pracę świetlicy.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA. Złożona kolekta zostanie przeznaczona na zakup reszty opału na tegoroczny sezon grzewczy.

*** Już teraz przypominam i serdecznie zapraszam na drugą już mszę o uzdrowienie, sprawowaną przez egzorcystę wrocławskiego, Ojca Andrzeja Smołkę. Msza zostanie odprawiona we wtorek (27.09) o godz. 18:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. lista posłów, którzy zagłosowali za życiem; o tym, że kochający się rodzice wychowują najlepiej oraz opis dramatycznych wydarzeń z 11.09.2001 roku w relacji Georga W.Bush’a. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony tragedii sprzed 10 lat, 29 Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz wspomnienie o „obrońcy prawdy o Katyniu”, Stefanie Melaku. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis przebiegu trzeźwościowej drogi krzyżowej w Legnicy, spotkania Kresowian w Koskowicach oraz prezentację sylwetki św. Hildegardy.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Syracydesa Syr 2,30–28,7

Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik.

Tego, który się mści, spotka zemsta od Pana: On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.

Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić, na rozkład ciała, na śmierć i trzymaj się przykazań.

Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego, na przymierze Najwyższego i daruj obrazę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy

i leczy wszystkie choroby,

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Nie zapamiętuje się w sporze,

nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych grzechów

ani według win naszych nam nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu,

tak daleko odsunął od nas nasze winy.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Rz 14,7–9

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,

jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusz

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadłprzed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do¬póki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: