23 niedziela zwykła 04.09.2011 roku

*** Przeżywamy 23 niedzielę zwykłą.

*** Począwszy od dzisiejszej niedzieli wracamy do stałego porządku mszy św. – w dni powszednie o godz. 17:00; w niedziele – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (08.09) – Narodzenie NMP (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** W miniony poniedziałek i wtorek zostały zakończone prace związane z modernizacją terenu wokół Piety i krzyża misyjnego oraz części cmentarza parafialnego. Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w te prace – Jackowi Czajkowskiemu (za przewóz materiału i wielokrotną dotychczasową współpracę); Państwu Annie, Grzegorzowi i Jakubowi Kwiecińskim, Państwu Annie i Janowi Piskozubom, Kazimierze Hałajko, Małgorzacie Kleszczyńskiej, Krystianowi Rybickiemu, Kazimierzowi Kołacz. Dziękuję także Panu Władysławowi Madziarz (za nieodpłatne przekazanie nam potrzebnego żwiru). Msza św. w intencji Dobrodziejów parafii zostanie odprawiona 17.09 2011 roku (sobota).

*** Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieciom i Młodzieży życzę obfitości Bożych łask i wielu sukcesów w szkole; Nauczycielom zaś – wielu owoców współpracy z Podopiecznymi.

*** W sobotę – z racji ślubów – msze św. o godz. 16:00 i 17:15. Po drugiej mszy spotkanie formacyjne Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

*** Składam gorące podziękowanie mieszkańcom ul. Stawowej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego: p. Marii Janda, Państwo Soja i Piskozub, p.Jadwidze Pałka i p.Zofii Klimowicz. Szczególne „Bóg zapłać” kieruję w stronę autorki ołtarzowej kompozycji kwiatowej, pani Elżbiety Soja.

*** Już teraz przypominam i serdecznie zapraszam na drugą już mszę o uzdrowienie, sprawowaną przez egzorcystę wrocławskiego, Ojca Andrzeja Smołkę. Msza zostanie odprawiona we wtorek (27.09) o godz. 18:00.

***  Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Ez 33,7–9

To mówi Pan:

„Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża do¬mu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: »Występny musi umrzeć«, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale od-powiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,

stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,

radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go

padając na twarze,

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,

jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie mnie kusili wasi ojcowie,

doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Rz 13,8–10

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przy¬kazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,

nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz¬wiązane w niebie.

Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: