22 niedziela zwykła 28.08.2011 roku

Z racji wczorajszego zablokowania naszej strony ogłoszenia zostały umieszczone dopiero dzisiaj. Moderatorowi dziękuję za usunięcie usterki, zaś stałych bywalców strony przepraszam za zamieszanie.

*** Przeżywamy 22 niedzielę zwykłą. Trwajmy nadal w modlitwie w intencji Legnickiego Biskupa Seniora, Ks. Tadeusza Rybaka.

*** Sprawozdanie z Niedzieli Parafialnej…

*** Zachęcam do wejścia do Galerii Foto strony parafialnej – na fotki zapraszam W TO MIEJSCE Można je powiększać klikając dwukrotnie myszką.

*** Dzisiaj po raz ostatni msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30. Od przyszłej niedzieli wznawiamy mszę św. o godz. 10:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.08) – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

— czwartek (01.09) – bł. Bronisławy, dziewicy

— sobota (03.09) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Dobiega końca modernizacja terenu wokół krzyża misyjnego i Piety. Końcowym akcentem będzie rozsypanie żwiru. Bardzo gorąco proszę o pomoc w wykonaniu tej pracy – we wtorek o godz. 16:00.

*** W środę obchodzimy Ogólnopolski Dzień „Solidarności” – serdecznie zapraszam na mszę św. w intencji Ojczyzny.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny. Serdecznie zapraszam Nauczycieli, Rodziców oraz uczniów wszystkich rodzajów szkół na mszę św. o Boże błogosławieństwo w czwartek (01.09) o godz. 8:00.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00, w sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych. Zgodnie z ustaleniami spotkanie formacyjne odbędzie się 10.09.

*** W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania świątyni na Dzień Pański mieszkańców ul. Stawowej.

*** W sobotę także inaugurujemy spotkania Scholi EDEN – o godz. 10:00.

*** Zachęcam do zapoznania się z informatorem Uniwersytetu Dojrzałego Chrześcijaństwa – tak w gablocie, jak i na stoliku prasowym. W gablocie także zaproszenie na XII Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół (Krzeszów, 03.09.2011 r.) oraz na Krajową Pielgrzymkę Rolników – Dożynki Jasnogórskie (03-04.09.2011 r.)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. wyjątkowa relacja z Madrytu; o dobrym wychowaniu w harcerstwie; o młodych ludziach zaangażowanych w duchową adopcję poczętych dzieci oraz… dlaczego ponad połowa ceny za benzynę w Polsce to podatki. W najnowszym numerze „Niedzieli” (zaopatrzonym w „Niedzielę Młodych”) znajdziemy materiał poświęcony aktualnej sytuacji Kościoła we Francji, rocznicy zalegalizowania NSZZ „Solidarność”, istocie choroby alkoholowej oraz osobie Tadeusza Sołtyka. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o obchodach Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego, obchodach święta patronalnego naszego Ordynariusza, spotkaniu Biskupa Legnickiego na kolonii TPD w Karpaczu oraz o kolonii letniej Caritas w Ustce. Zachęcam także do nabycia „Małego Gościa Niedzielnego”.

*******************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Jr 20,7–9

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszys¬cy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: „Gwałt i ruina!”. Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą

i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: „Nie będę Go już wspominał ani mó¬wił w Jego imię”. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą,

jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,

więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie,

a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

Do Ciebie lgnie moja dusza,

prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian Rz 12,1–2

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy¬jemne i co doskonałe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa

przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Mt 16,21–27

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmar¬twychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bo¬wiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: