21 niedziela zwykła 21.08.2011 roku

*** Przeżywamy 21 niedzielę zwykłą – Niedzielę Parafialną.

****************************

W minionym tygodniu obchodziliśmy Święto Parafialne – ODPUST. Dziękując Bogu za dar dobrej pogody pragnę także złożyć płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości. Gorąco dziękuję:

** Osobom funkcyjnym podczas sumy odpustowej: Magdalenie Kołodziejczak, Arkadiuszowi Słowińskiemu, Ryszardowi Piekarskiemu, Annie Piskozub, Annie Konckiej, Dorocie Grochol, Joannie Piekarskiej, Patrycji Chmielewskiej, Martynie Szantyka (Anglia), Reginie Sindrewicz, Karolinie Gauden, Monice Piekarskiej, Alicji Kwiecińskiej, Janowi Konckiemu i Krzysztofowi Mucha; Panom Kościelnym (Jan Piskozub i Zbigniew Kwieciński), Scholi EDEN i Panu Krzysztofowi Adasik oraz Służbie Liturgicznej (Kamil i Jakub Kwiecińscy, Adrian Undro, Łukasz Janda, Sebastian Rybicki, Jarosław Nocuń, Adrian Czerwiński oraz – gościnnie – Maciej Adamczewski – za liczny i aktywny udział w liturgii odpustowej;

** Grupie Organizatorów, którzy zadbali o godny przebieg i wysoką jakość festynowej oferty: Kazimierze Hałajko, Małgorzacie Kleszczyńskiej, Beacie i Zbigniewowi Kwiecińskim, Marianowi Sokołowskiemu, Krystynie Mucha, Dorocie Grochol, Jadwidze Pałka, Alicji Kwiecińskiej, Jadwidze Kasztelan, Kazimierzowi kołacz, Marcie i Mariuszowi Gauden, Bożenie Kołodziejczak, Łucji Rutka, Annie Konckiej, Ryszardowi Piekarskiemu – dziękuję za poświęcony wspólnocie czas i wysiłek;

** Osobom, które podjęły się sprzedaży losów i biletów (Zbigniew Kwieciński) oraz wydawania fantów (Beata i Katarzyna Kwiecińskie; Krystyna Zakrzewska; Anetka Przybyła);

** Osobom, które podjęły się obsługi stoisk „Kawiarenki pod Lipami”: Teresie Pawlak, Ewie Obrębalskiej, Marcie Gauden, Dorocie Grochol, Łucji Rutka, Elżbiecie Jackiewicz, Irenie Szatkowskiej, Grażynie Skotnickiej, Alicji Kwiecińskiej, Jadwidze Kasztelan, Teresie i Kazimierzowi Kołacz, Irenie Sokołowskiej, Krystynie Mucha;

** Gorące podziękowanie kieruję w stronę Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: ks. Dziekana Andrzeja Fili, Pana Burmistrza Arkadiusza Słowińskiego, p.Franciszka Bogdanowicza (Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lubań) i asystenta Burmistrza, p. Jana Hałakuć (przewodniczącego Lubańskiego Klubu Obywatelskiego);

** Zespołowi „Złote Nutki” przy DDP MOP w Lubaniu oraz Zespołowi „Esperanza” z naszej parafii – za uświetnienie Festynu pięknymi koncertami oraz Panu …………………………………………. – za udostępnienie tak bardzo potrzebnej nam sceny;

** Funkcjonariuszom lubańskiej Straży Miejskiej (jak zwykle niezawodnym) – za pomoc w zabezpieczeniu naszego święta;

** Naszym „księgińskim mistrzyniom wypieków” – za (jak zwykle przepyszne) ciasta [że o torcie nie wspomnę];

** Sponsorom i Dobrodziejom uroczystości odpustowej: Burmistrzowi Miasta Lubań, Arkadiuszowi Słowińskiemu oraz członkom LKO; członkom Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Rady Parafialnej; Prezesowi Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz Dyrekcji naszej Piekarni GS; Prezesowi Zarządu PSS Społem w Lubaniu, p.Zenonowi Piwoni; panom Markowi i Pawłowi Trzęsowskim (Market WIKT); Zarządowi lubańskiego Hipermarketu KAUFLAND; Zarządowi sklepu MATEX; Państwu Wypych (Centrum Handlowe PROFIT); Zarządowi sklepu TADEX; Zarządowi Hipermarketu BRICOMARCHE; Alicji Kwaśnik (kwiaciarnia AQA); Zarządowi sklepu odzieżowego BAWEŁNA;

** Paniom, które uporządkowały pomieszczenia dla odpustowych Gości oraz „mistrzowi stolarki” – za pomoc w przygotowaniu plebanii na odpustowe spotkanie;

** Paniom, które przygotowały kościół na uroczystość odpustową;

** Osobom, które zadbały o przygotowanie placu kościoła („Kawiarenka pod gwiazdami”) i sceny dla wykonawców oraz sprawnie doprowadziły go do stanu wcześniejszego – Panom: Janowi Konckiemu, Mirosławowi Kołodziejczak, Ryszardowi Piekarskiemu, Mariuszowi Gauden, Krzysztofowi Hałajko, Romanowi Pawlak;

** Twórcom „Kafejki pod Lipami: Kazimierzowi Kołacz i Przemysławowi Ociesa;

** Zespołom piłki siatkowej: Oldboy’ów i Młodzieży (Kamil Kwieciński, Bartek Zagórski, Paweł Przybyła, Joanna Piekarska, Marek Musielak, Marcelina Aniśkiewicz, Mateusz Koncki);

** Osobom prowadzącym festynowe konkurencje sportowe: Magdalenie Kołodziejczak i Joannie Piekarskiej;

** Pawłowi Mogielskiemu – za obsługę fotograficzną tegorocznego Festynu;

** Panu Krzysztofowi Gołos – za pomoc przy odświeżeniu bramy głównej i przygotowaniu placu do naszej uroczystości;

** „Twarzowo-pazurkowym malarkom”: Bożenie Kołodziejczak, Joli i Angelice Kosmalskim;

** Wszystkim uczestnikom Sumy Odpustowej i Festynu – za piękną atmosferę modlitwy i wspólnej zabawy.

*******************************

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (22.08) – NMP Królowej

— środa (24.08) – św. Bartłomieja, Apostoła (święto)

— piątek (26.08) – NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— sobota (27.08) – św. Moniki

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. dlaczego Kościół, inaczej niż dawniej, nie odmawia pogrzebu samobójcom; o pochodzącym z Polski św. Jacku, niezwykle znanym i czczonym w Ekwadorze oraz o pokoleniu bez ojców, które zniszczyło ulice angielskich miast. W najnowszym numerze „Niedzieli” (zaopatrzonym w „Niedzielę Młodych”) znajdziemy materiał poświęcony obchodom Światowych Dni Młodzieży, inauguracji sanktuarium bł. Jana Pawła II w San Pietro Della lenca, 300 rocznicy Pielgrzymki Warszawskiej na Jasną Górę, istocie oraz dzisiejszemu obrazowi Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o krzeszowskich obchodach XVIII Spotkania Młodych, przebiegu Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę; znajdziemy kolejną część wspomnień związanych z wizytą apostolską Jana Pawła II w Legnicy oraz kolejne nawiązanie do chrześcijańskiego pogrzebu i kremacji zwłok.

*****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 22,19–23)

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:

„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca’’.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

bo usłyszałeś słowa ust moich;

będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.

Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię

za łaskę Twoją i wierność

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,

pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,

pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Panie, Twa łaska trwa na wieki,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 11,33–36)

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,

a bramy piekielne go nie przemogą.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 16,13–20)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: