20 niedziela zwykła UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 14.08.2011 roku

*** Przeżywamy 20 niedzielę zwykłą – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe, patrona trudnych czasów. W naszych modlitwach nie zapomnijmy o pomordowanych w obozach, więzieniach i łagrach.

*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Przeżywamy go w atmosferze 70 rocznicy śmierci naszego Patrona i w przeddzień zakończenia Roku Kolbiańskiego – pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego roku. O godz. 13:00 suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której przewodniczyć będzie Dziekan Dekanatu Lubań, ks. Kanonik dr Andrzej Fila. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się IV Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy wsparli organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Jutro uroczystość Wniebowzięcia NMP – uroczystość odpustowa parafii w Zarębie. Jest to jednocześnie święto Wojska Polskiego. Porządek mszy św. – o godz. 8:30 i 11:30. Podczas mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (15.08) – uroczystość Wniebowzięcia NMP

— wtorek (16.08) – św. Stefana Węgierskiego, króla

— środa (17.08) – św. Jacka, prezbitera

— sobota (20.08) – św. Bernarda. Opata i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII,

ŚW. MAKSYMILIANA

*** We wtorek swoje święto patronalne obchodzi nasz Ordynariusz, Ks. Biskup Stefan Cichy. Pamiętajmy w modlitwie o Dostojnym Solenizancie.

*** W dniach 16-21.08 odbędą się w Madrycie Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”.

*** Przyszła niedziela to „Niedziela Parafialna”.

*** Ze złożonych ofiar zakupiliśmy 3,5 tony opału na sezon grzewczy. Do ubiegłorocznego stanu brakuje nam jeszcze około 2 ton.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem dotyczącym Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego 2011 (13-15.08)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. płyta CD z nagraniem Akatystu, przepięknego hymnu ku czci NMP oraz o nowym zakonie klauzurowym, którego początek sięga dnia ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu NMP. W najnowszym numerze „Niedzieli” (zaopatrzonym w „Niedzielę Młodych”) znajdziemy materiał poświęcony Światowym Dniom Młodzieży i 20 rocznicy VI Dnia Młodzieży na Jasnej Górze, górskim wypadom bł.Jana Pawła, kontrowersjom związanym ze śledztwem smoleńskim II oraz 70 rocznicy śmierci św. M.M.Kolbe. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o krzeszowskich obchodach XVIII Spotkania Młodych, wizycie grupy dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie w Krzeszowie oraz o uroczystości odpustowej w Proszówce.

*******************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: „Za-chowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.

Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,

niech nam ukaże pogodne oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą,

bo rządzisz ludami sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

Niech nam Bóg błogosławi,

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Do was, pogan, mówię: „Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszyz tamtych okolic, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi”.

On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom”.

A ona odrzekła: „Tak, Panie, leczi szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”.

Wtedy Jezus jej odpowiedział:„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.

Oto słowo Pańskie.

****************************

Wniebowzięcie NMP  15.08

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,

królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.

Król pragnie twego piękna,

on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały,

odziana w złotogłów.

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.

Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest imię Jego.

A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia

Nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: