Uroczystość odpustowa 14.08.2011 roku

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:

„Jestem w wielkim ucisku”.

I zalękniony wołałem:

„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,

Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła 1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,

zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Wierząc, że święci męczennicy mogą wyprosić wiele łask, przedstawmy teraz Bogu za wstawiennictwem Patrona naszej parafii, św. Maksymiliana Marii Kolbe, nasze potrzeby.

1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia.

2. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości.

3. Pamiętając słowa Prymasa Tysiąclecia o potrzebie „zagospodarowania wolności” wywalczonej kosztem tylu ofiar módlmy się za naszą Ojczyznę, aby odpowiedzialność jej rządzących oraz każdego z nas tworzyły klimat harmonijnego wzrostu na każdej płaszczyźnie jej codziennego istnienia.

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobrodziejów, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty.

5. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości.

6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za tych z naszej wspólnoty, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku, aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz.

7. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali świętego Maksymiliana w miłowaniu Boga i bliźniego.

Celebrans: Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że umacniasz słabych ludzi do składania świadectwa miłości. Wejrzyj na nasze prośby i racz je łaskawie przyjąć i wysłuchać. Przez Chrystusa naszego Pana.

*************************

ORIENTACYJNY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ:

*** 13:00-14:00 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez Dziekana Dekanatu Lubań, ks. dr Andrzeja Filę

*** 15:00 — występ Zespołu „Złote Nutki”.

*** Po w/w występie — prezentacja repertuaru Magdaleny i Pawła Kołodziejczak

*** 16:00 — mecz Oldboy’e kontra Juniorzy. Otwarcie „Zamku Zjazdów Ekstremalnych”

*** 18:00 — Licytacja toru festynowego

*** 19:00 — Losowanie nagrody głównej

PLANOWANE KONKURENCJE SPORTOWE I ATRAKCJE:

++ Mecz piłki siatkowej

++ Rozgrywki badmintona

++ Rozgrywki tenisa stołowego

++ Malowanie twarzy i paznokci

++ „Kredowe impresje chodnikowe”

++ Wyścig taczek

++ Hula-hop

++ Rzuty woreczkiem do celu

++ Zabawy integracyjne: kareta, walka o stołek

++ „Dyskoteka pod gwiazdami”

++ Konkurencja rodzinna: przeciąganie liny

LITURGIA:

Msza św. godz. 8:30:

— Asysta: Kamil i Jakub Kwiecińscy

— Czytanie 1: Kazimiera Hałajko

— Czytanie 2: Zbigniew Kwieciński

— Modlitwa wiernych: Beata Kwiecińska

Suma odpustowa – godz. 13:00

— Turyferarze — Adrian Undro & Łukasz Janda

— Ministranci ołtarza — Sebastian Rybicki & Jakub Kwieciński

— Ceremoniarz — Kamil Kwieciński

— Dzwonki — Jakub Kwieciński; gong — Sebastian Rybicki

— Czytanie 1 — Adrian Undro

— Psalm responsoryjny — Magdalena Kołodziejczak

— Czytanie 2 — Arkadiusz Słowiński

— Alleluja — organista

— Modlitwa wiernych: 1.Ryszard Piekarski; 2.Aneta Przybyła; 3.Anna Piskozub; 4.Mariusz Nowak; 5.Anna Koncka; 6.Jadwiga Nowak; 7.Dorota Grochol.

— Procesja z darami: świeca — Joanna Piekarska; chleb — Patrycja Chmielewska; owoce — …. Szantyka; ampułki — Regina Sindrewicz; puszka — Karolina Gauden; patena z hostią — Monika Piekarska.

— Zebranie kolekty: Jan Piskozub — Władysława Kwiecińska — Zbigniew Kwieciński

— Asysta celebransa podczas procesji: Jan Kącki — Krzysztof Mucha

— Procesja – krzyż: Zbigniew Kwieciński

— Procesja – ceroferariusze: ………………………………………….

FESTYN – FUNKCYJNI:

*** OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA CAŁOKSZTAŁT: Kazimiera Hałajko – Jan Piskozub

*** GRILL: Kazimierz Kołacz, Krystyna Mucha, Irena Sokołowska, Teresa Kołacz.

*** CIASTO + KAWA/HERBATA: Elżbieta Jackiewicz, Irena Szatkowska, Grażyna Skotnicka, Dorota Grochol.

*** LOSY: Zbigniew Kwieciński

*** „ZAMEK ZJAZDÓW EKSTREMALNYCH” – BILETY: Ryszard Piekarski

*** WYDAWANIE FANTÓW: Beata i Katarzyna Kwiecińskie

*** BIGOS: Alicja Kwiecińska, Danuta Kasztelan

*** FRYTKI: Teresa Pawlak, Łucja Rutka

*** POPCORN: Marta & Mariusz Gauden

*** MALOWANIE TWARZY I PAZNOKCI: Bożena Kołodziejczak, Jola Kosmalska i Angelika Kosmalska

*** APTECZKA I POMOC MEDYCZNA: Krystyna Zakrzewska

FESTYN – CENNIK:

Kiełbasa + chleb + ketchup/musztarda — 3,00 zł (stoisko z grillem)

Kiełbasa biała parzona + chleb + ketchup/musztarda — 3,00 zł (stoisko z grillem)

Sałatka do mięs — 1,0 zł

Stek — ………………..

Kaszanka — 2,50 zł (stoisko z grillem)

Karczek — 5,00 zł (stoisko z grillem)

Bigos + chleb — 5,00 zł

Frytki — 2,00 zł

Ciasto — 2,00 zł

Kawa — 2,00 zł

Herbata — 1,00 zł

Napoje — 0,50 zł

Napoje (butelka 1,5 l) — 3,00 zł

Losy — 3,00 zł

Malowanie twarzy i paznokci — 3,00 zł

Kukurydza gotowana — 3,00 zł

Popcorn — 2,00 zł

Zjazdy na „Zamku” — 2,00 zł (5 min.)

Dodaj komentarz: