19 niedziela zwykła 07.08.2011 roku

*** Przeżywamy 19 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (08.08) – św. Dominika, prezbitera

— wtorek (09.08) – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

— środa (10.08) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

— czwartek (11.08) – św. Klary, dziewicy

— niedziela (14.08) – św. Maksymiliana Marii Kolbe, uroczystość odpustowa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Za tydzień, w niedzielę 14.08, będziemy przeżywali uroczystość odpustową. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i – suma odpustowa, której przewodniczyć będzie Dziekan Dekanatu Lubań, ks. dr Andrzej Fila – o godz. 13:00. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszym „święcie parafialnym”. Ostatnie spotkanie organizacyjne – na które zapraszam wszystkich, chcących pomóc – we wtorek (09.08) o godz. 18:00.

*** Odpust to uroczystość, w której uczestniczy także wielu Gości – z tej racji musimy przygotować na nią naszą świątynię. Osoby, które mogłyby pomóc w przygotowaniu kościoła serdecznie zapraszam w środę (10.08) na godz. 17:30.

*** Osoby, które podjęły by się dostarczenia – tradycyjnie wspaniałych – wypieków księgińskich proszę o zapisywanie się w zakrystii (do soboty włącznie).

*** Tradycją ostatnich lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służy Festynowa Loteria Fantowa. Gromadzimy już pierwsze fanty – osoby, które mogłyby je ofiarować (lub wesprzeć Loterię finansowo) proszę o kontakt ze mną, p. Małgorzatą Kleszczyńską lub p. Kazimierą Hałajko.

*** Dobiegają końca prace związane z modernizacją przejścia do bocznej bramy terenu wokół kościoła. Za wielki wkład pracy pragnę gorąco podziękować Panom:

~ Kazimierzowi Kołacz

~ Janowi Piskozub

~ Stanisławowi Czajkowskiemu

~ Marianowi Sokołowskiemu

~ Janowi Zdunek

~ Krzysztofowi Mucha

~ Zbigniewowi Kwiecińskiemu

~ Krystianowi Rybickiemu

~ oraz właścicielowi żwirowni w Radostowie, p. Władysławowi Maziarz

*** W minionym tygodniu zakupiliśmy 3,5 tony opału na sezon grzewczy. Do ubiegłorocznego stanu brakuje nam jeszcze około 2 ton.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem dotyczącym tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę oraz Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego 2011 (13-15.08)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o 300-letniej tradycji Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę; o Bożym ostrzeżeniu, które wyprowadziło Zenona Laskowika z choroby alkoholowej oraz szczegółowe omówienie polskiego raportu dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Najnowszy numer tygodnika „Niedziela” przedstawia obszerny materiał poświęcony obchodom roku rocznic związanych z osobą Kard. Stefana Wyszyńskiego; pokłosiu 300-letniego pielgrzymowania z Warszawy na Jasną Górę; 20 rocznicy śmierci polskich franciszkanów oraz prezentacji sylwetki Andrzeja Zalewskiego. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy materiał poświęcony tegorocznym obchodom Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego, pielgrzymce „ludzi gór” na Śnieżkę (z okazji wspomnienia św. Wawrzyńca); 2 część wspomnień legnickiego Biskupa-Seniora Tadeusza Rybaka o przygotowaniach do wizyty Jana Pawła II; prezentację zjawiska pracoholizmu oraz prezentację raportu o stanie państwa. Znajdziemy tu także „Niedzielę Młodych” poświęconą pielgrzymowaniu.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej (1 Krl 19,9a.11–13)

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana”.

A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:

oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.

Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie

dla tych, którzy Mu cześć oddają,

i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą,

ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,

a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarza szczęściem,

a nasza ziemia wyda swój owoc.

Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,

a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 9,1–5)

Bracia:

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Pokładam nadzieję w Panu,

ufam Jego słowu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.

Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.

A on rzekł: „Przyjdź”.

Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Je¬zusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj mnie”.

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:

„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.

Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:

„Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: