18 niedziela zwykła 31.07.2011 roku

*** Przeżywamy 18 niedzielę zwykłą.

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.08) – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

— czwartek (04.08) – św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera

— sobota (06.08) – Przemienienie Pańskie (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00; w sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Powoli zbliża się czas „święta Parafii” – odpustu. Osoby, które podjęły by się dostarczenia – tradycyjnie wspaniałych – wypieków księgińskich proszę o zapisywanie się w zakrystii.

*** Tradycją ostatnich lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służy Festynowa Loteria Fantowa. Gromadzimy już pierwsze fanty – osoby, które mogłyby je ofiarować (lub wesprzeć Loterię finansowo) proszę o kontakt ze mną, p. Małgorzatą Kleszczyńską lub p. Kazimierą Hałajko.

*** We wtorek (lub środę – w przypadku niepogody) zapraszam na godz. 15:00 osoby mogące pomóc przy utwardzeniu i wyłożeniu płytkami ścieżki do wyjścia bocznego.

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową serdecznie zapraszam w poniedziałek (godz. 18:30-19:30) lub środę (godz. 18:30-19:00).

*** Nadal trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem dotyczącym tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę oraz Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego 2011 (13-15.08)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o 150 rocznicy objawień Matki Bożej na Wiktorówkach; rozmowa z ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Hanną Suchocką oraz prezentacja sanktuarium maryjnego w Berdyczowie. Najnowszy numer tygodnika „Niedziela” przedstawia obszerny materiał poświęcony 110 rocznicy urodzin Kard. Stefana Wyszyńskiego; aferze podsłuchowej w Wielkiej Brytanii; rocznicy Powstania Warszawskiego oraz osobie kard. Kazimierza Świątka. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy materiał poświęcony kolejnej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasną Górę; spotkaniu w Duszpasterstwie Ludzi Pracy’90 oraz materiał z serii „Biblia o zdrowiu i żywności”.

****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan Bóg: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,

a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę

i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.

Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.

On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: