17 niedziela zwykła 24.07.2011 roku

*** Przeżywamy 17 niedzielę zwykłą. W dniu dzisiejszym – z racji jutrzejszego wspomnienia św. Krzysztofa – po każdej mszy św. zostaną pobłogosławione nasze pojazdy.

*** „Niedziela Parafialna” – sprawozdanie…

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** W minioną niedzielę, oprócz mszy św. w parafii, odbyła się także w Zapuście msza św. kończąca Międzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich. Ponieważ miałem przyjemność ją celebrować, stąd też zapraszam na moją stronkę gdzie umieściłem relację. Dedykuję ją uczestnikom mszy św. polowej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.07) – św. Jakuba Apostoła (święto)

— wtorek (26.07) – św. Rodziców NMP, Joachima i Anny [dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom – otoczmy ich naszą modlitwą]

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Powoli zbliża się czas „święta Parafii” – odpustu. Osoby, które podjęły by się dostarczenia – tradycyjnie wspaniałych – wypieków księgińskich proszę o zapisywanie się w zakrystii.

*** Tradycją ostatnich lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służy Festynowa Loteria Fantowa. Gromadzimy już pierwsze fanty – osoby, które mogłyby je ofiarować (lub wesprzeć Loterię finansowo) proszę o kontakt ze mną, p. Małgorzatą Kleszczyńską lub p. Kazimierą Hałajko.

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową serdecznie zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30.

*** Nadal trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

*** W najbliższą sobotę – z racji ślubów – msze św. o godz. 16:00 i 17:15.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem dotyczącym tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę oraz Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego 2011 (13-15.08)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. płyta CD z utworem „Cztery pory roku” Vivaldiego; o kiczu religijnym oraz ciekawe szczegóły biografii Antonia Vivaldiego, który był katolickim księdzem. Najnowszy numer tygodnika „Niedziela” przedstawia obszerny materiał poświęcony 19 Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę (podczas którego przekazano tablicę usuniętą z miejsca tragedii smoleńskiej), refleksję poświęconą polskiej prezydencji w UE oraz rozwojowi różańcowej „modlitwy o odnowę narodu” na Węgrzech. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis konferencji prasowej podsumowującej wykonane dotychczas w Krzeszowie prace, uroczystości wprowadzenia nowego proboszcza sanktuarium św. Jacka w Legnicy, promocji działalności Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz szczegółowe informacje dotyczące XIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę (w gablocie została umieszczona informacja dla osób pragnących wziąć udział w pielgrzymowaniu).

***************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”.

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119,57 i 72.76–77.127–128.129–130

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Panie, Ty jesteś moim działem,

przyrzekłem zachować Twoje słowa.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze

niż tysiąc sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,

Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania

niż złoto, niż złoto najczystsze.

Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia są przedziwne,

dlatego przestrzega ich moja dusza.

Poznanie Twoich słów oświeca

i naucza niedoświadczonych.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba

i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Koniec krótszej perykopy.

„Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?”

Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.

A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stal się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: