16 niedziela zwykła 17.07.2011 roku

*** Przeżywamy 16 niedzielę zwykłą. Jest to „Niedziela Parafialna”

*** Przypominam, że do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (20.07) – bł. Czesława, prezbitera

— piątek (22.07) – św. Marii Magdaleny

— sobota (23.07) – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Księżom: Piotrowi Chorążyczewskiemu i Czesławowi Misiewiczowi za podjęcie zastępstwa w posłudze duszpasterskiej w czasie mojego urlopu. Składam także gorące podziękowanie wszystkim osobom funkcyjnym w parafii (szczególnie Panom Kościelnym) za zadbanie o właściwe funkcjonowanie parafii w czasie mojej nieobecności.

*** Powoli zbliża się czas „święta Parafii” – odpustu. Osoby, które mogłyby w jakikolwiek sposób wesprzeć wysiłki organizacyjne, zapraszam w środę na spotkanie o godz.18:00.

*** W przyszłą niedzielę – z racji wspomnienia św. Krzysztofa – odbędzie się po każdej mszy św. obrzęd poświęcenia pojazdów.

*** Nadal trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

*** Zachęcam do zapoznania się z – umieszczonym w gablocie – plakatem dotyczącym tegorocznej pieszej pielgrzymi na Jasną Górę.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o wartości posłuszeństwa wobec przełożonych w Kościele, argumenty za i przeciw dotyczące obowiązku posyłania 6-latków do szkoły oraz o tym, co naprawdę wydarzyło się w pallotyńskiej parafii podczas wojny w Rwandzie. Najnowszy numer tygodnika „Niedziela” przedstawia materiał poświęcony śledztwu smoleńskiemu, tragedii ubiegłorocznej powodzi oraz przybliża postać Eleni. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza legnickiej katedry, dekanalnego Turnieju Piłki Nożnej w Bolesławcu oraz opis Festynu Parafialnego we Wleniu.

*****************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszys¬tkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie.

Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszech¬władza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą prze¬jawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuch¬walstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rzą¬dzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz.

Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 86,5–6.9–10.15–16a

Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.

Tyś, Panie, dobry i łaskawy,

pełen łaski dla wszystkich,

którzy Cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją

i zważ na głos mojej prośby.

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie

stworzone,

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,

będą sławiły Twe imię.

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda

tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski

i miłosierdzia,

do gniewu nieskory, łagodny

i bardzo wierny

Wejrzyj na mnie

i zmiłuj się nade mną.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Rz 8,26–27

Bracia:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bo¬wiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczy¬nia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowa¬mi. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,

każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: «Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”.

Koniec krótszej perykopy.

Inną przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”.

Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”.

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział:

„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.

Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.

Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: