Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 19.06.2011 roku

*** Przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej – uroczystość odpustową macierzystej parafii Świętej Trójcy. W naszej wspólnocie jest to jednocześnie „NIEDZIELA PARAFIALNA”.

*** W dniu wczorajszym przeżywaliśmy czas całodziennej parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystkim, którzy skorzystali z okazji „rozmowy serca” gorąco dziękuję za świadectwo wiary.

*** Przypominam, że nabożeństwa czerwcowe odbywają się od wtorku do soboty po mszy św., w niedziele – po sumie parafialnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (21.06) – św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— czwartek (23.06) – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

— piątek (24.06) – uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa [Boże Ciało]. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i 11:00. Po sumie parafialnej rozpoczniemy procesję ulicami naszej parafii. Trasa procesji przebiegać będzie następująco: plac przy kościele — ul. Skalnicza — ul. Stawowa [I ołtarz – Żywy Różaniec] — ul. Groblowa — Aleja Niepodległości [II ołtarz – Rycerstwo Niepokalanej] — ul. Leśna [III ołtarz przy krzyżu milenijnym] — ul. Bema — ul. Prusa — ul. Leśna [IV ołtarz przy nr 25] — ul. Skalnicza. Zwracam się z gorącą prośbą o udekorowanie trasy i okien naszych mieszkań na tę uroczystość.

*** W związku z przygotowaniami do procesji kieruję gorącą prośbę do mieszkańców ulic dołączonych – proszę Państwo (oraz Rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych) o pomoc przy przygotowaniu ołtarza koło krzyża milenijnego. We wtorek zapraszam osoby chcące pomóc w przygotowaniu kościoła na obchód święta. Spotkanie Służby Liturgicznej oraz osób chcących wesprzeć organizację uroczystości w środę (22.06) po mszy św. (około godz. 18:00) – liczę na obecność naszej Młodzieży.

*** Próba sypania kwiatów (na którą zapraszam także chłopców) odbędzie się we wtorek i środę o godz. 17:40.

*** W oktawie Bożego Ciała (o ile pozwoli pogoda) procesje eucharystyczne wokół kościoła.

*** Gorąco dziękuję Państwu Annie i Janowi Piskozub oraz p. Marianowi Sokołowskiemu za uprzątnięcie zbiornika groty przy kościele. Jednocześnie ponawiam prośbę o nie wrzucanie tam niczego i nie korzystanie z wody [nie jest woda pitna].

*** Zbliżamy się do zakończenia kolejnego roku szkolnego i katechetycznego. Naszym dziękczynieniem za otrzymane w tym czasie łaski (i prośbą o bezpieczne wakacje) będzie msza św. w środę (22.06) o godz. 8:00, na którą serdecznie zapraszam Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów wszystkich rodzajów szkół. Przygotowaniem do pełnego w niej udziału będzie spowiedź św. – we wtorek od godz. 16:00.

*** W najbliższą sobotę msza św. o godz. 16:00 – ślubna.

*** Nadal trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

*** W gablocie została umieszczona informacja o wakacyjnych obozach językowych organizowanych przez KSM Diecezji Legnickiej.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący numer tygodnika „Niedziela” proponuje m.in. obszerny materiał poświęcony polskiej prezydencji w Unii Europejskiej; kolejnemu zjawisku rozwijającej się religijności Polaków – uczestnictwu w niedzielnej mszy św. w znanych sanktuariach; XXIII Jasnogórskim Spotkaniom AA oraz posłudze Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg pielgrzymki Kresowian, Sybiraków i dzieci I-komunijnych do Krzeszowa; obchodu Dnia Dziecka w Legnicy i w naszej parafii oraz rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Legnicy. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: kalendarium małych i dużych imprez ewangelizacyjnych w całej Polsce; rozmowa o Trójcy Świętej, w której życie aż kipi oraz porady, jak zorganizować rodzinne wakacje nie nadwyrężając budżetu domowego.

***************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 34,4b–6.8–9

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.

A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.

I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców,

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Błogosławione niech będzie Twoje imię,

pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.

Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie i na Cherubach zasiadasz,

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

2 Kor 13,11–13

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po¬koju niech będzie z wami.

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.

Pozdrawiają was wszyscy święci.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 3,16–18

Jezus powiedział do Nikodema:

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zba¬wiony.Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednoro¬dzonego Syna Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: