Niedziela Zesłania Ducha Świętego 12.06.2011 roku

— Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny okres Zmartwychwstania Pańskiego – kończy się czas korzystania ze spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Za pobożne odśpiewanie lub recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można dzisiaj uzyskać odpust zupełny.

— Od jutra rozpoczyna się tzw. czas zwykły w ciągu roku.

— Podziękowania i dyplomy dla Organizatorów IV Festynu Dziecięcego…

— Przypominam, że nabożeństwa czerwcowe odbywają się od wtorku do soboty po mszy św., w niedziele – po sumie parafialnej.

— Wspomnienia tygodnia:

** poniedziałek (13.06) – NMP Matki Kościoła (święto)

** wtorek (14.06) – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

** środa (15.06) – bł. Jolanty, zakonnicy

** piątek (17.06) – św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

** niedziela (19.06) – Najświętszej Trójcy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

— W najbliższą sobotę przeżywamy dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy ją o godz. 10:00 – zakończymy mszą św. o godz. 18:00. Porządek adoracji został umieszczony w gablocie.

— Nadal trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

— Przyszła niedziela to „Niedziela Parafialna”.

— W gablocie zostało umieszczone zaproszenie na XIII Pieszą Międzydiecezjalną Pielgrzymkę w intencji trzeźwości narodu (18-19.06); na Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kółek Żywego Różańca Dzieci w Krzeszowie (19.06) oraz informacja o wakacyjnych obozach językowych organizowanych przez KSM Diecezji Legnickiej.

— Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący numer tygodnika „Niedziela” (w którym znajdziemy m.in. dokument Kongregacji Nauki Wiary dotyczący związków homoseksualnych) proponuje m.in. obszerny materiał poświęcony papieskiej pielgrzymce w Chorwacji, i IV Narodowemu Dniu Dziękczynienia; refleksję nad istotą i stwierdzeniem faktu śmierci oraz rozważanie nad skutkami przyjęcia ustawy o związkach partnerskich. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg uroczystości święceń prezbiteratu w Legnicy, opis zakończenia III Legnickiego Marszu dla Życia oraz kolejnego patrolu, w którym uczestniczył diecezjalny duszpasterz kierowców ks. Grzegorz Ropiak. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: jak zmobilizować swojego posła do głosowania za życiem?; jak Chorwaci przyjęli Benedykta XVI? Oraz o nieznanych pielgrzymom sekretach Niepokalanowa. Jest także do nabycia bieżący numer „Małego Gościa Niedzielnego”, który dedykuję naszym najmłodszym.

*******************

W związku z trwającym na terenie naszego miasta Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań chciałbym przypomnieć o ustawowym obowiązku uczestnictwa w tym, jakże ważnym przedsięwzięciu i zachęcić do przyjmowania odwiedzających Państwa ankieterów.

Jako że do dnia 16 czerwca 2011 roku możliwe jest samodzielne spisanie się poprzez wypełnienie formularza na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (https://nsp2011.spis.gov.pl/nsp.form/). Chciałbym również zaprosić wszystkich mieszkańców Lubania, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego spisania się w domu do odwiedzenia naszego urzędu przy ul. 7 Dywizji 14 w dniach 11, 13-16 czerwca

w godzinach pracy urzędu (od godz. 7:30 do 15:30), gdzie specjalnie dla Państwa przygotowano stanowisko komputerowe wraz z wykwalifikowanym personelem, który służył będzie Państwu pomocą w tym zadaniu.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Lubań – Gminny Komisarz Spisowy

Arkadiusz Słowiński

********************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 2,1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem

i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,3b–7.12–13

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,

Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,

napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 20,19–23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: