Wniebowstąpienie Pańskie 05.06.2011 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – jest to Dzień Dziękczynienia; duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność.

*** Dzisiaj swoją uroczystość rocznicy I Komunii św. przeżyje (podczas mszy św. o godz. 10:00) 7-osobowa grupa dzieci naszej parafii.

*** Z racji I niedzieli miesiąca po każdej mszy adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** W dniu wczorajszym zakończyliśmy „Biały Tydzień” – dziękuję dzieciom komunijnym i rocznicowym oraz Rodzicom za aktywny udział i piękną atmosferę codziennych spotkań modlitewnych.

*** Przypominam, że nabożeństwa czerwcowe odbywają się od wtorku do soboty po mszy św., w niedziele – po sumie parafialnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (08.06) – św. Jadwigi Królowej

— piątek (10.06) – bł. Bogumiła, biskupa

— sobota (11.06) – św. Barnaby, Apostoła

— niedziela (12.06) – uroczystość Zesłania Ducha Świętego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W dniu wczorajszym przeżywaliśmy IV Festyn Dziecięcy, którego przesłaniem były słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Składam gorące podziękowanie osobom, które czynnie włączyły się w organizację tej uroczystości; funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu za przeprowadzenie spotkania z dziećmi oraz za zabezpieczenie (wraz z patrolem Straży Miejskiej) bezpieczeństwa podczas trwania Festynu – dziękuję także dzieciom za liczny udział i piękną zabawę.

*** W najbliższą sobotę, z racji ślubu, msza św. o godz. 16:00.

*** W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny okres Wielkanocy – od piątku trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.

*** Nadal trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

*** W ubiegłym tygodniu został uporządkowany teren letnich spotkań formacyjnych – za wykonanie tej pracy gorąco dziękuję p.Stanisławowi Czajkowskiemu, Kazimierze Hałajko, pani Sagan, Janowi Piskozub, Marianowi Sokołowskiemu i  panu Rutka.

*** Grupa Odnowy w Duchu Świętym przy parafii Świętej Trójcy w Lubaniu organizuje wyjazd do Krzeszowa w dniu 11.06 (sobota) na nocne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego ze mszą św. o północy. Wyjazd sprzed kościoła Św. Trójcy o godz. 16:00, powrót do Lubania w niedzielę około godz. 4:00. Koszt – 20 zł. Telefon kontaktowy można otrzymać w zakrystii.

*** W gablocie zostało umieszczone zaproszenie na Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kółek Żywego Różańca Dzieci w Krzeszowie (19.06).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący numer tygodnika „Niedziela” proponuje m.in. obszerny materiał poświęcony 30 rocznicy wznowienia wydawania tygodnika „Niedziela”; o rosyjskich i polskich jeńcach wojny 1920 r., nienawiści Stalina i potrzebie mitu anty-Katynia; o planowanym spotkaniu w Lednicy. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg uroczystości święceń diakonatu w Legnicy, spotkania Doradców Życia Rodzinnego i „Białej Niedzieli” w Caritas. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Kościele w Chorwacji; najbezpieczniejszym miejscem dla ludzi młodych w Ameryce jest…Kościół oraz opinia Benedykta XVI o nowo wydanym katechizmie dla młodych.

***************************

Czytania mszalne

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy, straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: