Bierzmowanie A.D.2011

,,Pragniemy aby Duch Święty którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad„– te słowa, wypowiedziane w murach lubańskiego kościoła Świętej Trójcy, nadały ton wtorkowej liturgii mszy św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (24.05.2011 roku). Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk w asyście ks. Andrzeja Łuczyńskiego i ks. Janusza Barskiego.

Dzisiejsza celebracja, w której wzięła udział 13-osobowa grupa Konfirmantów z naszej parafii, miała wyjątkowo uroczysty charakter – z kilku powodów: Sakrament został udzielony w okresie przeżywania przez wspólnotę parafialną 150 rocznicy konsekracji kościoła; przewodniczący liturgii celebrował ją w kościele Świętej Trójcy po raz pierwszy od rozpoczęcia biskupiej posługi; sama postawa (i nie od rzeczy będzie wspomnieć – ilość) Młodzieży podkreślała wyjątkowy charakter dzisiejszej modlitwy.

Nasza grupa miała możność wzięcia w niej udziału dzięki otwartości proboszcza ks. Kanonika Jana Lombarskiego i odpowiedzialnego za uroczystość wikariusza, ks. Piotra Żukowskiego. Przyjęcie darów Ducha Świętego poprzedziło roczne przygotowanie, podczas którego nasza trzynastka (początkowo było 17 osób) regularnie spotykała się w kościele parafialnym, przybliżając prawdy wiary i rozwijając świadomość ich rozumienia. W tok formacji tego czasu zostało także włączone angażowanie Kandydatów w przeżywanie niedzielnej i świątecznej liturgii oraz przygotowanie okazjonalnych spotkań modlitewnych. Tak więc nasza niewielka liczebnie (ale wielka duchem) gromadka przez prawie cały czas przygotowania „dobrowolnie” podjęła się prowadzenia niedzielnej i świątecznej liturgii słowa. Wzięła także czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dnia Papieskiego, wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej oraz uroczystości związanych z rocznicą śmierci i beatyfikacją Jana Pawła II.

Charakterystyczną dla naszej niedużej grupy cechą była bezpośredniość i swoboda – widoczna podczas trwających prawie rok spotkań. Tu nie było mowy o anonimowości. Co więcej – Młodzież nie traktowała przygotowania jako „zaliczenia” i potrafiła docenić poświęcony jej czas.

Rozważanie mszalne Ks. Biskup oparł na słowach „piękno świątyni” – świątyni, w której działa Duch Święty: „To Wy stanowicie o pięknie tej ziemskiej świątyni z cegieł i kamieni /…/ To Wy wnosicie w nią życie, radość i dynamizm…”. Te serdeczne słowa stały się preludium momentu udzielenia „znamienia dojrzałości chrześcijańskiej” – moment ten, stanowiący – przynajmniej dla mnie – ukoronowanie rocznej pracy – był podniosły, a jednocześnie spontaniczny i radosny.

Zgromadzona w kościele Młodzież aktywnie włączyła się w całość liturgii, ale… w przypadku naszej grupki udział ten nie zakończył się z chwilą błogosławieństwa. Jak wspomniałem, cechą charakterystyczną naszych spotkań była spontaniczność i bezpośredniość. Wyrazem tego było fakt pozostania grupy w kościele na czas procesji Ks. Biskupa z asystą wokół kościoła. Chwilę to trwało – stąd też sam byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem ją po powrocie do kościoła. No tak… przecież robimy pamiątkową fotkę…

I tu byłem w błędzie. Okazało się, że Młodzież wcale nie czekała na „sesję”. Po wyjściu z zakrystii zostałem powitany gromkim śpiewem i słowami podziękowania. I jak tu ich nie lubić???

Okazało się, że świadkiem tej chwili serdeczności stał się Ks. Biskup, który podkreślił wielką rolę i wagę „odruchów serca” – wyraził także zgodę na wspólną pamiątkową fotkę. Podczas sesji nie brakowało serdecznego śmiechu i młodzieńczej radości.

Dobiegł końca czas przygotowania, którego ukoronowaniem stała się dzisiejsza uroczystość. Pragnę gorąco podziękować całej Grupie za wspaniałą atmosferę naszych spotkań (licząc jednocześnie, że choć zmieni się forma naszych dalszych spotkań, będą trwały nadal). Dziękuję:

Magdalenie Kołodziejczak, Martynie Kleszczyńskiej, Katarzynie Kwiecińskiej, Marcelinie Aniśkiewicz, Natalii Łajs, Agacie Młodzińskiej, Patrycji Raczyńskiej, Soni Smyczek, Patrycji Błaszczyk, Marcinowi Terela, Patrykowi Jarosz, Kamilowi Kolendo i Łukaszowi Król.

Rok spędzony razem z Wami był naprawdę SUPER!!!

proboszcz

ks. Janusz Barski


Dodaj komentarz: