Niedziela Dobrego Pasterza 15.05.2011 roku

*** Przeżywamy dzisiaj IV Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Dobrego Pasterza, rozpoczynającą tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jest to także NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Przypominam, że tegoroczne nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od poniedziałku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej. Czwartkową „majówkę” prowadzi cała Schola EDEN.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (16.05) – św.Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W środę i piątek po mszy św. (o godz. 17:30) spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Natomiast w czwartek (również o godz. 17:30) pierwsze spotkanie dzieci rocznicowych. Przypominam, że spotkania rozpoczyna nabożeństwo majowe.

*** W związku z próbami czasowo ulega zmianie program niektórych punktów liturgii tygodnia – piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się o godz. 16:30, po czym msza św. i nabożeństwo majowe.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Panom, którzy w minionym tygodniu dokończyli prace przeglądowe i renowacyjne dachu (p. Pawłowi Leszczyńskiemu i p.Krystianowi Rybickiemu) oraz przeprowadzili część prac związanych z przewidzianą wycinką zniszczonego drzewostanu (p.Zbigniewowi Płockiemu, p.Edwardowi Czerwińskiemu, p.Tadeuszowi Kowalow i p.Marianowi Stawiarskiemu).

*** Od 4 lat w rytm naszych spotkań parafialnych wpisały się Festyny Dziecięce, będące okazją podkreślenia roli i podziękowania naszym najmłodszym za zaangażowanie w życie wspólnoty. W tym roku Festyn planujemy przeprowadzić w sobotę, 4 czerwca. Osoby mogące i chcące wesprzeć organizację Festynu zapraszam na spotkanie organizacyjne we wtorek o godz. 18:30.

*** W najbliższy wtorek obchodzi swoje święto nasz Pan Kościelny, p. Jan Piskozub. Już teraz gorąco dziękuję za owocną współpracę i składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe.

*** Nadal oczekujemy na zgłoszenia dzieci na kolonie letnie. Odbędą się w terminie 04-10.07.2011 roku w Świnoujściu. Informacje dotyczące tegorocznej kolonii letniej można znaleźć W TYM MIEJSCU

*** Trwa akcja zbierania ofiar na pokrycie kosztów zakupu opału na jesienno-zimowy sezon grzewczy.

*** Składam gorące podziękowanie osobom, które poświęciły swój czas, aby umożliwić naszej Scholi wczorajszy pobyt w górskim rejonie Karkonoszy. Dziękuję także samym uczestnikom za wspaniałą atmosferę czynnego wypoczynku.

*** W gablocie został umieszczony plakat z programem uroczystości związanych z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze oraz zaproszenie z parafii Świętej Trójcy do udziału w obchodach 150-lecia konsekracji kościoła i planowanego wyjazdu do Lednicy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący numer tygodnika „Niedziela” proponuje obszerny materiał poświęcony osobie Jana Pawła II i Jego beatyfikacji; przybliża także postać kard. Stefana Wyszyńskiego (w tym roku przypada 110 rocznica Jego urodzin i 30 rocznica śmierci). Znajdziemy tu także bardzo interesujący artykuł ukazujący w nowym świetle tragedię katastrofy smoleńskiej i prowadzonego w tej sprawie śledztwa. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg uroczystości 1-majowych w Krzeszowie, Pasji krzeszowskiej, uroczystości św. Wojciecha w Legnicy i wieko poniedziałkowego spotkania ks. Biskupa Marka Mendyka z więźniami Zakładu Karnego w Zarębie. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. rozmowa z Sarą Bartoli, dziewczynką, która zmieniła przebieg zamachu na papieża Jana Pawła II; sylwetki młodych kapłanów i o tym, co ma Miłosierdzie Boże do owczego sera. Rodziców zachęcam do zainteresowania kolejnym numerem „Małego Gościa Niedzielnego”.

*************************

IV Niedziela Wielkanocna

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Niech cały dom Izra-ela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: „Cóż mamy czynić, bracia?”. Powiedział do nich Piotr: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan, Bóg nasz”.

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Dz 2,14a.36-41

Psalm responsoryjny

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie,

pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Refren

Prowadzi mnie nad wody,

gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren

Chociażbym przechodził

przez ciemną dolinę

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą.

Refren

Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów;

namaszczasz mi głowę olejkiem,

kielich mój pełny po brzegi.

Refren

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni życia

i zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy.

Ps 23,1-2ab.2c-3.4.5.6

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi: To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

1P 2,20b-25

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,

a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

J 10,14

ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc po-wiedział do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

J 10,1-10

Dodaj komentarz: