III Niedziela Wielkanocna 08.05.2011 roku

*** Przeżywamy dzisiaj III Niedzielę Wielkanocną, rozpoczynającą Tydzień Biblijny. Dzisiejsze ogłoszenia zostały zaopatrzone w serwis foto (zapraszam niżej)

*** Przypominam, że tegoroczne nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od poniedziałku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej.

*** W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze plenerowe spotkanie parafialnych grup formacyjnych. Zainteresowanych opisem zapraszam NA MOJĄ STRONKĘ (można tam znaleźć trochę zdjęć)

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (09.05) – św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.

— sobota (14.05) – św. Macieja Apostoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W poniedziałek – z racji uroczystości – msza św. o godz. 17:00.

*** We wtorek o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie związane z dalszym ciągiem prac remontowych na plebanii. Serdecznie zapraszam.

*** W środę i piątek po mszy św. (o godz. 17:30) spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Natomiast w czwartek (również o godz. 17:30) pierwsze spotkanie dzieci rocznicowych. Przypominam, że spotkania rozpoczyna nabożeństwo majowe.

*** W dniu wczorajszym zostały rozpoczęte prace zabezpieczające dach naszej świątyni. Już teraz składam gorące „Bóg zapłać” Panom, którzy odpowiedzieli na prośbę o pomoc w wykonaniu tej niezbędnej inwestycji.

*** Dziękuję również serdecznie Parafianom z Al. Niepodległości 2-12 i ul. Kościuszki 7B-17 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Nadal oczekujemy na zgłoszenia dzieci na kolonie letnie. Odbędą się w terminie 01-14.07.2011 roku.

*** W związku z wynikłymi w minionym sezonie grzewczym problemami z ogrzewaniem kościoła, w tym roku akcję zbierania ofiar na ten cel rozpoczniemy w dniu dzisiejszym.

*** Z racji wyjazdu ze Scholą w najbliższą sobotę nie będzie mszy św. – za zmiany gorąco przepraszam.

*** W przyszłą niedzielę, w 4 niedzielę wielkanocną Dobrego Pasterza, rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jest to także NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** W gablocie został umieszczony plakat z programem uroczystości związanych z nadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi p.w. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze oraz zaproszenie z parafii Świętej Trójcy do udziału w obchodach 150-lecia konsekracji kościoła i planowanego wyjazdu do Lednicy.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący, specjalny numer tygodnika „Niedziela” proponuje obszerny materiał poświęcony osobie Jana Pawła II i Jego beatyfikacji, przypomina realia zamachu 13.05.1981 roku, przybliża istotę III Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg przygotowań do legnickiej edycji Tygodnia Biblijnego, opis inauguracji cyklu prezentacji misterium „Żale Matki Bożej Bolesnej” w Olszynie oraz przybliża istotę duszpasterstwa wojskowego. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. relacja dziennikarzy o przeżyciu beatyfikacji Jana Pawła II; przybliżenie sylwetki o.Jamesa Manjackala oraz reportaż z terenów przy granicy czeskiej, które być może wrócą do Polski przy najbliższym równaniu granicy polsko-czeskiej.

*************************

III Niedziela Wielkanocna

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim: »Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim«”.

Dz 2,14.22-28

Psalm responsoryjny

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

Refren

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo serce napomina mnie nawet nocą.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.

Refren

Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10,11

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła

Bracia: Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

1 P 1,17-21

Śpiew przed Ewangelią:

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,

niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Por. Łk 24,32

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Łk 24,13-35

Dodaj komentarz: