II Niedziela Wielkanocy – Miłosierdzia Bożego 01.05.2011 roku

*** Przeżywamy dzisiaj II Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

*** Dzień dzisiejszy ma dla nas szczególne znaczenie – do chwały ołtarzy zostanie dzisiaj wyniesiony bł. Jan Paweł II. Naszym dziękczynieniem za dar beatyfikacji niech będzie dzisiejsza modlitwa do Boga przez orędownictwo NMP – pierwsze tegoroczne nabożeństwo majowe – które rozpocznie się o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam do udziału w nim.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (02.05) – św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski; Dzień Flagi RP

— wtorek (03.05) – NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

— środa (04.05) – św. Floriana, męczennika

— piątek (06.05) – św. Apostołów Filipa i Jakuba

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

W TYM PRZEŻYWAJĄCYM W ŚRODĘ ŚWIĘTO PATRONALNE STRAŻAKOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** We wtorek (3 maja) obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski, mającą także wymiar patriotyczny – Święto Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Porządek mszy św. niedzielny z odnowieniem milenijnego aktu oddania Polski NMP.

*** Przypominam, że tegoroczne nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od poniedziałku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej.

*** W środę i piątek po mszy św. (o godz. 17:40) spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Jak widać, tegoroczna zima pozostawiła trwałe ślady na wewnętrznych ścianach naszego kościoła. Osoby, które mogłyby wesprzeć swoją radą przygotowania do ich usunięcia oraz przeglądu rynien i dachu, serdecznie zapraszam na spotkanie w czwartek o godz. 18:00.

*** Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy spotkanie formacyjne obu grup oraz Parafialnego Zespołu Synodalnego.

*** W sobotę zapraszam do przygotowania świątyni na obchód Dnia Pańskiego Parafian z Al. Niepodległości 2-12 i ul. Kościuszki 7B-17.

*** Nadal oczekujemy na zgłoszenia dzieci na kolonie letnie.

*** W związku z wynikłymi w tym sezonie grzewczym problemami z ogrzewaniem kościoła, w tym roku akcję zbierania ofiar na ten cel rozpoczniemy w przyszłą niedzielę.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący, specjalny numer tygodnika „Niedziela” (zaopatrzony w film ze spotkania Jana Pawła II z młodzieżą świata – cena 4,00 zł) proponuje obszerny materiał poświęcony osobie Jana Pawła II i Jego beatyfikacji. „Niedziela Legnicka” przybliża trasę papieskich szlaków Dolnego Śląska, obchody wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Zgorzelcu i III Marszu dla Życia W „Gościu Niedzielnym” (zaopatrzonym w  obrazek z wizerunkiem bł. Jana Pawła II – cena – 4,00 zł) dzisiaj m.in. rozmowa z Franco Bucarellim, który jako pierwszy dziennikarz przeprowadził wywiad z Janem Pawłem II oraz czym miłosierdzie różni się od miłości?

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowni Rolnicy,

W roku 2011 już po raz ósmy możecie się ubiegać o przyznanie płatności bezpośrednich, dlatego też przypominam, że wnioski o przyznanie tych płatności można składać do 16 maja 2011 r. Wnioski można przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio w biurach powiatowych.

Złożenie wniosku po tym terminie ale przed 10 czerwca 2011 r. skutkuje pomniejszeniem płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Zapraszam zatem do terminowego składania wniosków do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Kołodziej

Prezes Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Publikacja za zgodą Biskupa Legnickiego

**************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Dz 2,42-47

Psalm responsoryjny

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech bojący się Pana głoszą:

„Jego łaska na wieki”.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł,

lecz Pan mnie podtrzymał.

Pan moją mocą i pieśnią,

On stał się moim Zbawcą.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Oto dzień, który Pan uczynił,

radujmy się w nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Ps 118(117).1 i 4.13-14.22-24 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

1P 1,3-9

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 20, 29

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuści¬cie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”.

Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

J 20,19-31

Dodaj komentarz: