5 niedziela Wielkiego Postu 10.04.2011 roku

*** Przeżywamy 5 niedzielę Wielkiego Postu.

*** Dzisiaj rozpoczynamy Renowacje Misji Świętych, które poprowadzi O. Dr Bogdan Kocańda OFMConv – jej przesłaniem są słowa z Ewangelii św. Jana: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Zachęcam do licznego w nich udziału i skorzystania z przedświątecznej spowiedzi św. Zbierana podczas Renowacji Misji św. kolekta będzie naszym materialnym podziękowaniem za misyjną posługę O. Bogdana.

*** Także dzisiaj obchodzimy 1 rocznicę katastrofy smoleńskiej – tak tragiczne wydarzenie naszej najnowszej historii. W naszej modlitwie pamiętajmy o jej ofiarach oraz ich najbliższych. Wspomnijmy także na ofiary zbrodni katyńskiej – w środę [13.04] obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.

*** Dzień dzisiejszy to wreszcie okazja do wzięcia udziału w trzeciej edycji wielkanocnego Kiermaszu Świątecznego.

*** Zainteresowanych większą ilością zdjęć rejestrujących nasze czuwanie z okazji 6 rocznicy śmierci Jana Pawła II serdecznie zapraszam do Galerii Foto. Wystarczy wcisnąć napis CZUWANIE

*** Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę nie wrzucać tam należności za prasę.

*** W zakrystii można nabyć świece paschalne – Paschaliki – w cenie 5 zł.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” jednej z Rodzin naszej parafii za ufundowanie dwóch nowych kropielnic.

*** Przypominam, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej [którą w tym tygodniu prowadzi Rada Parafialna i Parafialny Zespół Synodalny] sprawowane jest w każdy piątek po mszy św. o godz. 17:00, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

*** W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Podczas każdej mszy św. poświęcenie palm. Suma parafialna natomiast rozpocznie się przed kościołem poświęceniem palm i procesją do kościoła. Jest to także Niedziela Parafialna. Czytanie Męki Pańskiej przygotują: 8:30 – wszystkie parafialne grupy formacyjne; 10:00 – Młodzież (kandydaci do Bierzmowania); 11:30 – Służba Liturgiczna.

*** Z przyjemnością informuję, iż nasza Parafianka – Magdalena Kołodziejczak – zakwalifikowała się do finału Dolnośląskiego Konkursu Poezji Śpiewanej. Serdecznie gratuluję i życzę Magdzie dalszych sukcesów wokalnych.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

***  Z radością informuję, że nasz kościół został wybrany na prezentację jednej z siedmiu odsłon Misterium Wielkopostnego „Żale Matki Boskiej Bolesnej”, powstałego na motywach „Lamentu świętokrzyskiego” – arcydzieła polskiej poezji średniowiecznej. Przedstawienie odbędzie się w ramach „Święta Kultury Powiatu Lubańskiego”. Jest to okazja do przeżycia wydarzenia o wielkiej randze duchowej i artystycznej – stąd też (licząc, iż zechcecie Państwo wykorzystać tę okazję) zapraszam w środę (20.04) o godz. 18:00. W gablocie został umieszczony harmonogram wszystkich spektakli.

*** Nadal oczekujemy na zgłoszenia dzieci na kolonie letnie.

*** W związku z wynikłymi w tym sezonie grzewczym problemami z ogrzewaniem kościoła, w tym roku akcję zbierania ofiar na ten cel rozpoczniemy zaraz po Świętach Wielkanocnych.

*** W dniach 15-17.04.2011 roku odbędą się pierwsze lubańskie Jarmarki Wielkanocne, na które zaprasza Łużyckie Centrum Rozwoju. Założenia i program został umieszczony w gablocie – serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim.

*** Burmistrz Miasta Lubań, pan Arkadiusz Słowiński, organizuje w dniu 22.04.2011 roku {Wielki Piątek] bezpłatny wyjazd do Goerlitz na procesję z kościoła św. Piotra i Pawła do repliki Grobu Pańskiego. Wyjazd o godz. 12:00, powrót ok. godz. 17:00. Zapisy w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o życiu w cieniu świętego papieża opowiada ks. Kardynał Stanisław Dziwisz; czy wojna w Libii jest wojną sprawiedliwą oraz wspomnienia osób, które straciły bliskich w katastrofie smoleńskiej. Tygodnik „Niedziela” (wzbogacony o „Niedzielę Młodych”) przedstawia m.in. obszerny materiał poświęcony ubiegłorocznej tragedii smoleńskiej i przygotowaniom Rzymu do uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II, wspomnienie o pogrzebie Jana Pawła II i Jego pielgrzymowaniu do Szczecina i Legnicy [1997 r.]. „Niedziela Legnicka” opisuje przebieg pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Lubinie, spotkania Księży Seniorów w WSD w Legnicy oraz rozpoczęcie pieszej pielgrzymki trzech wrocławian na uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II. Znajdziemy tam także program legnickich obchodów Niedzieli Palmowej.

**************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam Mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg.

Ez 37,12-14

Psalm responsoryjny

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl Twe ucho

na głos mojego błagania.

Refren

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu. Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci służono z bojaźnią.

Refren

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana

bardziej niż strażnicy poranka.

Refren

Niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela*

ze wszystkich jego grzechów.

Refren

Ps 130(129),1-2.3-4.5-7a.7bc-8 (R.: por 7)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha.

Rz 8,8-11

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ja jestem zmartwychwstanie i życie,

Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

J 11,25a.26

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Rzekli do Niego uczniowie: „Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?”. Jezus im odpowiedział: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła”. To powiedział, a następnie rzekł do nich: „Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić”. Uczniowie rzekli do Niego: „Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje”. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: „Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego”. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie.

Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: „Nauczyciel jest i woła cię”. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował!”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

J 11,1-45

Dodaj komentarz: