4 niedziela Wielkiego Postu 03.04.2011 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”.

*** Jutro, 4 kwietnia, przypada 85 rocznica ukazania się pierwszego numeru Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pracownikom – tak przyjaznego nam periodyku – składam w imieniu całej wspólnoty najserdeczniejsze życzenia: obfitości Bożego błogosławieństwa i asystencji Ducha św. w tak ważnym posługiwaniu, jakim są katolickie media.

*** Informuję, że podczas akcji zbierania ofiar dla wsparcia poszkodowanych tragedią w Japonii zebrano kwotę 438 zł – została ona przesłana do Caritas Legnickiej.

*** Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę nie wrzucać tam należności za prasę.

*** W zakrystii można nabyć świece paschalne – Paschaliki.

*** W dniu wczorajszym przeżywaliśmy 6 rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Gorąco dziękuję osobom, które zaangażowały się w jego przygotowanie – grupie dekoratorskiej, parafialnym grupom formacyjnym i młodzieży. Dziękuję także za liczny udział w obchodach rocznicy.

*** Przypominam, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej [którą w tym tygodniu prowadzi grupa świetlicowa i dzieci I-komunijne] sprawowane jest w każdy piątek po mszy św. o godz. 17:00, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam serdeczne „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej, Skalniczej i Kościuszki 18-24 za przygotowanie kościoła na obchód wczorajszej Rocznicy i Dnia Pańskiego.

*** W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Renowację Misji Świętych, które poprowadzi O. Dr Bogdan Kocańda OFMConv – jej przesłaniem są słowa z Ewangelii św. Jana: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Zachęcam do licznego w nich udziału i skorzystania z przedświątecznej spowiedzi św. W związku z planowanymi odwiedzinami osób starszych i chorych z Najświętszym Sakramentem proszę o zgłaszanie (do soboty) osób chcących skorzystać z posługi kapłańskiej [nie dotyczy to osób stale odwiedzanych w I soboty miesiąca]. Zbierana podczas Renowacji Misji św. kolekta będzie naszym materialnym podziękowaniem za misyjną posługę O. Bogdana.

*** Osoby objęte pomocą żywnościową serdecznie zapraszam w poniedziałek i środę w godz. 18:30-19:30.

*** Z racji spowiedzi w parafiach dekanatu msza św. w środę (06.04) zostanie odprawiona ok. godz. 17:15; w sobotę zaś o godz. 15:50. Za związane ze zmianami zakłócenia gorąco przepraszam.

*** Z radością informuję, że nasz kościół został wybrany na prezentację jednej z siedmiu odsłon Misterium Wielkopostnego „Żale Matki Boskiej Bolesnej”, powstałego na motywach „Lamentu świętokrzyskiego” – arcydzieła polskiej poezji średniowiecznej. Przedstawienie odbędzie się w ramach „Święta Kultury Powiatu Lubańskiego”. Jest to okazja do przeżycia wydarzenia o wielkiej randze duchowej i artystycznej – stąd też (licząc, iż zechcecie Państwo wykorzystać tę okazję) zapraszam w środę (20.04) o godz. 18:00. W gablocie został umieszczony harmonogram wszystkich spektakli.

*** Z racji rezygnacji jednej z Opiekunek świetlicy nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom opieki w poniedziałki. Osoby mogące nam pomóc – w ramach wolontariatu – proszę o kontakt ze mną w zakrystii.

*** Nadal oczekujemy na zgłoszenia dzieci na kolonie letnie.

*** W związku z wynikłymi w tym sezonie grzewczym problemami z ogrzewaniem kościoła, w tym roku akcję zbierania ofiar na ten cel rozpoczniemy zaraz po Świętach Wielkanocnych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (cena 7 zł) dzisiaj m.in. osiem pielgrzymek Jana Pawła II do Polski na jednej płycie DVD oraz wzruszająca rozmowa z ks. Konradem Krajewskim, który opiekował się cierpiącym papieżem Janem Pawłem II i towarzyszył mu w ostatnich chwilach. Tygodnik „Niedziela” (wzbogacony o „Niedzielę Młodych”) przedstawia m.in. obszerny materiał poświęcony historii edycji pisma oraz postaci Jana Pawła II oraz przybliża sylwetkę Haliny Łabonarskiej.„Niedziela Legnicka” opisuje przebieg warsztatów muzycznych przygotowujących młodzież do udziału w Triduum Paschalnym, który odbył się w Legnicy; przedstawia krótką historię lubańskiego kina „Wawel”, istotę Palmowej Niedzieli Młodych w Legnicy oraz refleksję nt. misterium „Kto nigdy nie żył…”, przedstawionego w naszej parafii. Jest także „Mały Rycerzyk Niepokalanej”.

***********************

IV Niedziela Wielkiego Postu

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”. Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?”. Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował Dawida.

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a

Psalm responsoryjny

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem:

niczego mi nie braknie,

pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Refren

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą.

Refren

Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów;

namaszczasz mi głowę olejkiem,

a kielich mój pełny po brzegi.

Refren

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni życia

i zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy.

Ps 23 (22),1-2ab.2c.3.4.5.6 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z mar¬twych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

Ef 5,8-14

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

J 8,12b

Ewangelia

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANA

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?”. Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe” – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, i obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otwarły?”. On odpowiedział: „Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: »Idź do sadzawki Siloe i obmyj się«. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli do niego: „Gdzież On jest?”. On odrzekł „Nie wiem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.

I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?”. Odpowiedział: „To jest prorok”.

Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: „Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?”. Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzi-ce: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: „Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na to odpowiedział: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?”. Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami?”. Wówczas go zelżyli i rzekli: „Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi”. Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?”. Jezus powiedział do nich: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: »Widzimy«, grzech wasz trwa nadal”.

J 9, 1-41

Dodaj komentarz: