2 niedziela Wielkiego Postu 20.03.2011 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to jednocześnie NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj po mszy św. o godz. 10:00 grupa KSM z parafii Świętej Trójcy zaprezentuje pantomimę „Kto nigdy nie żył”, na którą serdecznie zapraszam. Jednocześnie już teraz gorąco dziękuję grupie za poświęcony nam czas; ks. Andrzejowi zaś – za wieloletnią owocną współpracę.

*** W najbliższy piątek (25.03) Kościół przeżywa uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną jako Dzień Świętości Życia. Jest to okazja do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W związku z wymową święta zachęcam do poparcia projektu ustawy o ochronie życia poczętego – można to uczynić przez złożenie podpisu na liście umieszczonej na stoliku przy konfesjonale. Zostały tam też przygotowane ksera projektu, które można zabrać w celu lektury i upowszechnienia.

*** W tym dniu obchodzimy także 19 rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

***Przypominam, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej [którą w tym tygodniu prowadzi Parafialna Schola EDEN i Służba Liturgiczna] sprawowane jest w każdy piątek po mszy św. o godz. 17:00, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane prace porządkowe na placu wokół kościoła. Za wielką pracę przycinki drzew składam gorące podziękowanie Panom: Zbigniewowi Płockiemu, Edwardowi Czerwińskiemu, Tadeuszowi Kowalow i Marianowi Stawiarskiemu. Do podziękowania pragnę dołączyć dar modlitwy – zapraszam więc Panów na mszę św. w intencji Was i Waszych Rodzin w czwartek (24.03)

*** Dziękuję także 3-osobowej grupie Panów, którzy w miniony poniedziałek zakończyli prace porządkowe w kościele.

*** Zbiórka Służby Liturgicznej w czwartek po mszy św. – obecność wszystkich obowiązkowa.

*** Z tyłu kościoła została umieszczona skarbona na ofiary z przeznaczeniem na kwiaty do Bożego Grobu.

*** Z racji rezygnacji jednej z Opiekunek świetlicy nie jesteśmy w stanie zapewnić naszym dzieciom opieki w poniedziałki. Osoby mogące nam pomóc – w ramach wolontariatu – proszę o kontakt ze mną w zakrystii.

*** W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni (przesuwamy zegarki o godzinę do przodu).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (zaopatrzonym w płytę z programem do rozliczenia podatku za rok 2010) m.in. rozmowa z abp Mieczysławem Mokrzyckim o tym, jak modlił się papież Jan Paweł II oraz o piramidzie manipulacji i nieścisłości wokół Komisji Majątkowej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia obszerny materiał poświęcony tragedii w Japonii, po raz kolejny przybliża sylwetkę „świętego naszych czasów” – Jana Pawła II oraz Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. „Niedziela Legnicka” przedstawia założenia 3 legnickiego Marszu dla Życia, który odbędzie się w Niedzielę Palmową, tzw. Jałmużny Wielkopostnej oraz planowanej pielgrzymki diecezjalnej na Jasną Górę.

********************

II Niedziela Wielkiego Postu

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi”.

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

Rdz 12,1-4a

Psalm responsoryjny

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe,

a każde Jego dzieło godne zaufania.

On miłuje prawo i sprawiedliwość,

ziemia jest pełna Jego łaski.

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,

na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska

według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.

2 Tm 1,8b-10

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Por. Mt 17,7

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w któ¬rym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Mt 17,1-9

Dodaj komentarz: