1 niedziela Wielkiego Postu 13.03.2011 roku

*** Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu.

*** W minioną środę przeżyliśmy uroczystą Eucharystię z posypaniem głów popiołem. Dziękuję wszystkim Parafianom za liczny i piękny udział w tej mszy św., a także w piątkowej Drodze Krzyżowej i adoracji Najświętszego Sakramentu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— sobota (19.03) – św. Józefa Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego, współpatrona Diecezji Legnickiej, patrona WSD Diecezji Legnickiej

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Przypominam, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej [któremu w tym tygodniu przewodniczy wspólnota Żywego Różańca] sprawowane jest w każdy piątek po mszy św. o godz. 17:00, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

*** W minionym tygodniu zostały wykonane prace porządkowe na plebanii oraz wstawiono garaż niezbędny dla umieszczenia urządzeń gospodarczych. Za tę pracę składam gorące „Bóg zapłać” Panom: Marianowi Sokołowskiemu, Ryszardowi Piekarskiemu, Tadeuszowi Jungowskiemu, Franciszkowi Kleszczyńskiemu, Januszowi Szmidt, Janowi Piskozub, Józefowi Mioduszewskiemu i Eugeniuszowi Majcher. Wykonaliście Panowie ciężką pracę – za nią jeszcze raz dziękuję.

*** Nie jest to koniec prac porządkowych. Zwracam się do pozostałych Panów w parafii z prośbą o pomoc fizyczną – w poniedziałek o godz. 15:30.

*** Z tyłu kościoła została umieszczona skarbona na ofiary z przeznaczeniem na kwiaty do Bożego Grobu.

*** Rozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie 15-osobowej grupy dzieci do tegorocznej uroczystości I Komunii św. W piątek o godz. 16:00 kolejne spotkanie. Pod tym adresem można znaleźć aktualne informacje dotyczące przygotowań http://swmaksymilian.luban.pl/kancelaria/i-komunia-swieta/2011-05-29/

*** W miniony piątek nasz Kościelny, pan Zbigniew Kwieciński obchodził swoje święto – z tej okazji – w imieniu własnym oraz całej wspólnoty – składam najserdeczniejsze życzenia i dziękuję za owocną współpracę.

*** Przyszła niedziela to Niedziela Parafialna.

*** KSM parafii Świętej Trójcy w Lubaniu serdecznie zaprasza na pantomimę „Kto nigdy nie żył”, która zostanie zaprezentowana dzisiaj o godz. 19:00 w kościele Świętej Trójcy – zostanie ona przedstawiona w naszej parafii za tydzień po mszy o godz. 10:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

***************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? «”. Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Rdz 2,7-9; 3,1-7

Psalm responsoryjny

Refren:Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren

Uznaję bowiem nieprawość swoją,

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Refren

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Panie, otwórz wargi moje,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren

Ps 51(50),3-4.5-6a.12-13.14 i 17

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Rz 5,12-19

Śpiew przed Ewangelią:

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Mt 4,4b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

Mt 4,1-11

Dodaj komentarz: