9 Niedziela zwykła 06.03.2011 roku

*** Przeżywamy 9 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (07.03) – św. męczennic, Perpetuy i Felicyty

— środa (09.03) – Środa Popielcowa


WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

ORAZ WSZYSTKIM PARAFIANKOM

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

***  We wtorek swoje święto obchodzą wszystkie Panie. Z tej okazji pragnę złożyć moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na twarzy i radości w sercu, serdeczności, miłości i dobra ze strony panów oraz niosącego prawdziwe szczęście błogosławieństwa Bożego wypraszanego przez Waszą Patronkę, Maryję. Jednocześnie zapraszam na uroczystą mszę św. w Waszej intencji o godz. 17:00

*** W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post – czas przygotowania na przeżycie Paschy. Trwa on od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

*** Najbliższa środa to Środa Popielcowa – dzień, w którym obowiązuje nas wstrzemięźliwość i post. Aby umożliwić osobom pracującym uczestnictwo w liturgii tego dnia, msza św. zostanie odprawiona o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.

*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 16:30, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

*** Z radością informuję o podjęciu inicjatywy parafialnej mszy św. w intencji osób starszych i chorych – będzie ona sprawowana w każdą 3 środę miesiąca. Dziękuję za życzliwe podjęcie tej propozycji przez obradujące wczoraj parafialne wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

*** Osoby zainteresowane założeniem parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich proszę o kontakt ze mną po każdej mszy św.

*** Gorąco dziękuję mieszkańcom ul. Leśnej 47-57, ul. Bema, Prusa, Rzecznej i Żołnierskiej – w tym 2-osobowej grupie młodzieży – za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszej niedzieli.

*** Podziękowanie – p. Mariusz i Aleksander Nowak (sprzątnięcie terenu wokół kościoła); panowie przeprowadzający prace remontowe na plebanii.

*** W związku z koniecznością uporządkowania naszych magazynów serdecznie zapraszam osoby mogące wesprzeć tę pracę w poniedziałek na godz. 15:30.

*** Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży parafii Świętej Trójcy w Lubaniu serdecznie zaprasza na pantomimę „Kto nigdy nie żył”, która zostanie zaprezentowana 13.03.2011 r. o godz. 19:00 w kościele Świętej Trójcy.

*** Informuję, że w tym roku bezpośrednim przygotowaniem do przeżycia Tajemnicy Paschy będzie Renowacja Misji Świętych, które przeprowadzi w dniach 10-13.04.2011 roku franciszkanin, Ojciec Bogdan Kocańda.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dziś m.in. o pomysłach na rekolekcje wielkopostne; wspomnienie o dominikaninie, o.Joachimie Badenim (który rok temu umarł w opinii świętości) oraz o podatkach, które najbardziej dotykają rodzin wielodzietnych. Bieżący numer „Niedzieli” przedstawia obszerny materiał poświęcony Janowi Pawłowi II i Prymasowi Tysiąclecia, prezentację sylwetki Stefana Kisielewskiego oraz relację poświęconą męczeńskiej śmierci polskiego misjonarza, ks. Marka Rybińskiego. Dodatek legnicki – w którym znajdziemy relację o przygotowaniach do „Marszu dla Życia”, przebiegu rekolekcji dla młodzieży w Seminarium legnickim oraz opis pożegnania ks. Tadeusza Jaworskiego w Węglińcu – dedykuję szczególnie Kadrze oraz uczestnikom tegorocznego zimowiska i ich Rodzinom – znajduje się tam artykuł „Tylko sercem widzimy dobrze…” poświęcony wypoczynkowi naszych dzieci i młodzieży.

****************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: „Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie”.

Pwt 11,18.26-28

Psalm responsoryjny

Refren: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

Panie, do Ciebie się uciekam:

niech nigdy nie doznam zawodu,

wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej!

Nakłoń ku mnie Twe ucho,

pośpiesz, aby mnie ocalić!

Refren: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

Bądź dla mnie skałą schronienia,

warownią, która ocala.

Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,

kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

Refren: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:

wybaw mnie w swym miłosierdziu

Bądźcie dzielni i mężnego serca,

wszyscy, którzy ufacie Panu.

Refren: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia.

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.

Rz 3,21-25a.28

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,

prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ps 25(24),4b.5

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który mi mówi: »Panie, Panie«, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: »Pa-nie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?«. Wtedy oświadczę im: »Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość«. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek”.

Mt 7,21-27

Dodaj komentarz: