6 niedziela zwykła 13.02.2011 roku

*** Przeżywamy 6 niedzielę zwykłą.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (14.02) – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy (święto

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

***  W miniony piątek mieliśmy okazję uczestniczyć w parafialnych obchodach Światowego Dnia Chorego. Dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia do wzięcia w nich udziału, a także osobom wspierającym. Podczas uroczystej Eucharystii Sakrament Chorych przyjęło 38 osób.

*** W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejne zimowisko, którego bazą będzie Szkoła Podstawowa w Ściegnach. W tym roku weźmie w nim udział 26-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lubania, Bogatyni i Wrocławia. Wyjazd grupy lubańskiej nastąpi z placu koło piekarni o godz. 15:00-15:30.

*** Informacje o przebiegu zimowiska będą umieszczane na stronie www.janbar.jgora.pl – można tam znaleźć planowany program zimowiska.

*** Pragnę już teraz gorąco podziękować Ks. Piotrowi Chorążyczewskiemu, proboszczowi parafii w Zarębie, za podjęcie się zastępstwa podczas trwania zimowiska – dzięki temu nie ulegnie zmianom rytm liturgii w naszej wspólnocie. Jedyną zmianą jest przyszła niedziela – z racji zimowiska zostaną odprawione msze św. o godz. 10:00 i 11:30. W przypadku spraw losowych bardzo proszę o kontakt z ks. Piotrem.

*** Tygodnik „Niedziela” od kilku tygodni przybliża nam problematykę przeżywania Dnia Pańskiemu. Temu m.in. poświęcony jest tegoroczny Program Duszpasterski. Aby przybliżyć tę tematykę została wydana pozycja zatytułowana „Niedziela jest święta”. Zachęcam do jej nabycia. Cena publikacji to 5 zł – najważniejszym jest jednak dotarcie jej do jak najszerszego kręgu czytelników. Jeśli kogoś nie stać na kupno, zachęcam do pobrania książki w zakrystii i ewentualnego przekazywania jej dalej. To także pewna forma świadectwa naszej wiary.

*** Osoby zainteresowane założeniem parafialnego Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich proszę o kontakt ze mną po każdej mszy św.

*** Poniedziałek to tzw. Walentynki – wszystkim zakochanym życzę obfitości darów Bożych, szczególnie daru ubogacającej miłości.

*** W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania świątyni na Dzień Pański mieszkańców ul. Leśnej 44B-46 i ul. Górnej.

*** Przyszła niedziela to Niedziela Parafialna.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. druga część niepublikowanych zeznań Ali Agcy; o problematyce przedszkoli oraz o posłudze kapelanów szpitalnych. W „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony prześladowaniu Chrześcijan na Bliskim Wschodzie, próbie przybliżenia istoty Islamu oraz sylwetce Anny German. W „Niedzieli Legnickiej” możemy przeczytać o przebiegu III diecezjalnego spotkania Rad Parafialnych oraz o kilku regionalnych spotkaniach opłatkowych. Zachęcam także do sięgnięcia po „Dodatek Liturgiczny” z czytaniami mszalnymi na cały tydzień.

*********************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Syr 15,15-20

Psalm responsoryjny

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia

i szukają Go całym sercem.

Refren

Ty po to dałeś swoje przykazania,

by przestrzegano ich pilnie.

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi

ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Refren

Czyń dobrze swojemu słudze,

aby żył i przestrzegał słów Twoich.

Otwórz moje oczy,

abym podziwiał Twoje prawo.

Refren

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,

bym ich przestrzegał do końca.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa

i zachowywał je całym sercem.

Ps 119 (118),1-2.4-5.17-18.33-34 (R.: por. 2)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

1Kor 2,6-10

Śpiew przed Ewangelią:

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,

Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

J 6, 63b.68b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: »Nie zabijaj«, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: »Nie cudzołóż«. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: »Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi«. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

Dodaj komentarz: