4 niedziela zwykła 30.01.2011 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę zwykłą.

*** Dzisiaj o godz. 16:00 odbędzie się w Gimnazjum nr 1 spotkanie opłatkowe wszystkich parafialnych grup formacyjnych.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (31.01) – św. Jana Bosko, prezbitera

— środa (02.02) – Ofiarowanie Pańskie (święto)

— sobota (05.02) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

***Jutro przeżywamy 2 rocznicę świeceń biskupich Legnickiego Biskupa Pomocniczego Marka Mendyka. Czcigodnemu Jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych i nieustannej asystencji Ducha Świętego w biskupim posługiwaniu.

*** W środę przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego – jest on przeżywany w Kościele jako Dzień Życia Konsekrowanego.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna Eucharystia.

*** W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** W sobotę w godzinach dopołudniowych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Msza wieczorna ze zmianą tajemnic różańcowych, po której spotkanie w świetlicy – zapraszam członków Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Zespołu Synodalnego.

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na dzień Pański mieszkańców ul. Leśnej 42-44A, Energetycznej i Ogrodowej.

*** W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** Jesteśmy w trakcie kompletowania tekstów pieśni do rzutnika. W zakrystii można składać propozycje tych, które – Państwa zdaniem – powinny się tam znaleźć.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o znakomitym filmie, który wchodzi na ekrany polskich kin i o tym, po co Kościołowi relikwie. W „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony beatyfikacji Jana Pawła II, istocie życia zakonnego oraz 58 Światowemu Dniu Trędowatych. W „Niedzieli Legnickiej” możemy przeczytać o finale ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, o weekendowej Szkole Duchowości we Lwówku Śląskim i o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Kalisza.

*****************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

So 2,3; 3,12-13

Psalm responsoryjny

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Bóg wiary dochowuje na wieki,

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

chlebem karmi głodnych,

wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren

Pan przywraca wzrok ociemniałym,

Pan dźwiga poniżonych;

Pan kocha sprawiedliwych,

Pan strzeże przybyszów.

Refren

Ochrania sierotę i wdowę,

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki,

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren

Ps 146(145),6c-7.8-9a.9bc-10

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”.

1 Kor 1,26-31

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 5, 12a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Mt 5,1-12a

Dodaj komentarz: