3 niedziela zwykła 23.01.2011 roku

*** Przeżywamy 3 niedzielę zwykłą. Po sumie parafialnej spotkanie z rodzicami uczestników tegorocznego zimowiska.

*** Sprawozdanie z Niedzieli Parafialnej…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.01) – św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

— wtorek (25.01) – Nawrócenie św. Pawła Apostoła (święto)

— środa (26.01) – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

— czwartek (27.01) – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

— piątek (28.01) – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

*** W tym tygodniu dobiega końca wizyta duszpasterska A.D.2011. Wszystkim Parafianom serdecznie dziękuję za ciepłą atmosferę większości spotkań oraz właściwy ich klimat. Nasze kolędowe spotkania kończymy we wtorek (25.01) – ul. Krótka + blok ul. Leśnej oraz zgłoszenia indywidualne. Początek kolędy – 15:30.

*** Począwszy od środy powracamy do stałego układu mszy św. w tygodniu – o godz. 17:00.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam gorące BÓG ZAPŁAĆ Parafianom, którzy w dniu wczorajszym złożyli bożonarodzeniową dekorację prezbiterium.

*** W przyszłą niedzielę o godz. 16:00 odbędzie się tegoroczne spotkanie wigilijne parafialnych grup formacyjnych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o cudach Jana Pawła II, które nie były brane pod uwagę podczas procesu beatyfikacyjnego; rozmowa z ks. Sławomirem Oderem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II oraz analiza raportu MAK i obszerny komentarz do niego. W „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony raportowi MAK, rozważanie dotyczące istoty profesji dziennikarstwa oraz przeżywaniu Tygodnia Jedności Chrześcijan. W „Niedzieli Legnickiej” możemy przeczytać o rozumieniu odpowiedzialności za przekaz medialny, o występach jasełkowych w naszej parafii oraz o historii Sanktuarium na Górze św. Anny.

**********************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy. Jak w dniu porażki Madianitów.

Iz 8,23b-9,3

Psalm responsoryjny

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,

kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia,

przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam

żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu

przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,

stale się radował Jego świątynią.

Refren

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana

w krainie żyjących.

Oczekuj Pana, bądź mężny,

nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren

Ps 27(26),1.4.13-14 (R.: 1a)

Drugie czytanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

1 Kor 1,10-13.17

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 4,23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Mt 4,12-17

Dodaj komentarz: