2 niedziela zwykła 16.01.2011 roku

*** Przeżywamy II niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA. Zebrana kolekta przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeglądu i ewentualnych prac związanych z pokryciem duchu kościoła i widocznymi zaciekami ścian.

*** We wtorek rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

*** W imieniu całej wspólnoty parafialnej składam gorące BÓG ZAPŁAĆ Młodzieży oraz Opiekunom Gimnazjum nr 1 za przedstawienie pięknych jasełek. Dla wielu z nas było to bardzo przejmujące doświadczenie.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.01) – św. Antoniego opata

— środa (19.01) – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

— piątek (21.01) – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

***  Powoli zbliża się do końca tegoroczna wizyta kolędowa – rodziny i osoby, które nie mogły przyjąć kolędy w terminie ustalonym [a chciałyby to uczynić] proszę o zgłoszenie w zakrystii. Jej porządek przedstawia się następująco:

++ wtorek (18.01.2011 r.) — ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6) [15:30; msza – godz. 8:00]

++ środa (19.01.2011 r.) — ul. Stawowa 6, 11-17 [15:30; msza – godz. 8:00]

++ czwartek (20.01.2011 r.) — ul. Górna 1a-7a [15:30; msza – godz. 8:00]

++ piątek (21.01.2011 r.) — ul. Kościuszki 7-19 [15:30; msza – godz. 7:30]

++ sobota (22.01.2011 r.) — ul. Fortowa, Groblowa, Moniuszki 1-8, Kościuszki 20-24 [14:00; msza – godz. 10:00]

++ wtorek (25.01.2011 r.) — ul. Krótka (+ blok ul. Leśnej) oraz zgłoszenia indywidualne [15:30; msza – godz. 8:00]

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Składam gorące BÓG ZAPŁAĆ mieszkańcom ul. Leśnej 36-41 i ul. Chopina za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszego dnia. Jednocześnie zapraszam grupę dekoratorską i osoby mogące pomóc na najbliższą sobotę na godz. 10:30 – potrzeba siły męskich rąk dla rozebrania naszej szopki.

*** W tym tygodniu – w piątek i sobotę – obchodzimy DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Wszystkim Babciom i Dziadkom naszej parafii składam najserdeczniejsze życzenia.

*** Fundacja Bukowińska „Bratnia Pomoc” w Lubaniu wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu serdecznie zapraszają na „II Kolędowanie u Bukowińczyków” – rozpoczęcie w MDK 22.01.2011 r. o godz. 15:00. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** Rozpoczyna się czas bezpośredniego przygotowania do zimowiska Ściegny’2011. Dzisiaj zostaje zamknięta lista uczestników. W przyszłą niedzielę po sumie odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczestników, na które serdecznie zapraszam.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Peterze Seewaldzie, autorze rozmowy z papieżem, o terrorze wobec chrześcijan w Egipcie oraz o pułapkach zmian zaproponowanych przez rząd w systemie emerytalnym. W „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony uznaniu cudu przez wstawiennictwo Jana Pawła II, zakończeniu Roku św. Jakuba oraz debacie nad nowym programem duszpasterskim 2010-2013. W „Niedzieli Legnickiej” możemy przeczytać o istocie wizyty duszpasterskiej, o III Zjeździe Świeckich Przedstawicieli Rad Parafialnych, o wigilii w WSD w Legnicy oraz niedzielnym dekalogu katolika.

***************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: „Tyś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię”. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I mówił: „To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Iz 49,3.5-6

Psalm responsoryjny

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,

a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania.

Włożył mi w usta pieśń nową,

śpiew dla naszego Boga.

Refren

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,

ale otworzyłeś mi uszy.

Nie żądałeś całopalenia

i ofiary za grzechy.

Refren

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.

Refren

Głosiłem Twą sprawiedliwość

w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich,

o czym Ty wiesz, Panie.

Refren

Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-9.10

Drugie czytanie

Początek Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

1Kor 1,1-3

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

J 1,14.12b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: »Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie«. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział

do mnie: »Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym«. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

J 1,29-34

Dodaj komentarz: