Niedziela Chrztu Pańskiego 09.01.2011 roku

*** Przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego – dzisiejsza uroczystość kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego (dlatego po dzisiejszej niedzieli nie należy podczas liturgii śpiewać kolęd). Podczas liturgii zostanie dzisiaj poświęcona woda.

*** Z racji jasełek, przedstawianych dzisiaj przez Młodzież Gimnazjum nr 1, msza św. z udziałem dzieci i młodzieży rozpocznie się o godz.9:45.

*** Porządek wizyty kolędowej w tym tygodniu:

— poniedziałek (10.01.2011 r.) — ul. Zamkowa 1-5 [15:30]

— wtorek (11.01.2011 r.) — ul. Bema i Prusa [15:30; msza – godz. 8:00]

— środa (12.01.2011 r.) — ul. Zamkowa 6-6a [15:30; msza – godz. 8:00]

— czwartek (13.01.2011 r.) — ul. Lipowa i Skalnicza [15:30; msza – godz. 8:00]

— piątek (14.01.2011 r.) — Aleja Niepodległości 8b-1 [15:30; msza – godz. 7:30]

— sobota (15.01.2011 r.) — Aleja Niepodległości 27-9 [14:00; msza – godz. 10:00]

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański [na godz.10:30] mieszkańców ul. Leśnej 36-41 i ul. Chopina.

*** Przyszła niedziela to Niedziela Parafialna.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

***********************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Iz 42,1-4.6-7

Psalm responsoryjny

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie chwałę Jego imieniu,

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren

Ponad wodami głos Pański,

Pan ponad wód bezmiarem!

Głos Pana potężny,

głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren

Zagrzmiał Bóg majestatu:

a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.

Pan zasiadł nad potopem,

Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren

Ps 29(28),1-2. 3ac-3b i 9b-10 (R.: 11b)

Drugie czytanie

Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.

Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Dz 10,34-38

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Por. Mk 9,6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Mt 3,13-17

Dodaj komentarz: